Pravo regulisano ustavom Republike Srbije

Ustavno pravo

Uvod

Ustavno pravo je grana prava koju reguliše Ustav Republike Srbije iz 2006.g. Ustav ima deset delova od kojih prvi deo uređuje osnovna ustavna načela, drugi deo reguliše osnovna ljudska i manjinska prava, treći deo uređuje ekonomsko uređenje i javne finansije, četvrti deo utvrđuje nadležnosti Republike Srbije, peti deo uređuje vlast i njene organe, šesti deo se odnosi na Ustavni sud, sedmi deo reguliše pokrajinsku autonomiju i lokalnu samoupravu, osmi deo se odnosi na ustavnost i zakonitost, deveti deo na promene ustava a desti deo sadrži završne odredbe.

 

Ustavna žalba

Za građane i njihova prava je najznačajniji deo ustava koji se odnosi na ljudska i manjinska prava i slobode uz deo Ustava posvećen Ustavnom sudu gde su regulisani uslovi za izjavljivanje ustavne žalbe. Ustavna žalba je pravno sredstvo koje se može izjaviti samo u slučaju kada je građanima povređeno neko ustavno pravo koji je izričito zajemčeno ustavom. Ovo znači da se ustavna žalba ne može podnositi u slučaju povrede nekog zakonskog prava već samo ustavnog. Ustavni sud je krajnja instanca kojoj se podnosi ustavna žalba u izuzetnim slučajevima kada su iscrljeni svi drugi pravni lekovi.

Obrazac Ustavne žalbe se može skinuti sa sajta   www.ustavni.sud.rs. Kod Ustavne žalbe je veoma bitno da se ispoštuje rok za njeno podnošenje od 30 dana od prijema pravosnažne odluke koja se napada ustavnom žalbom jer propuštanjem ovog roka po pravilu dolazi do gubitka prava.

Ustavni sud odlučuje o ustavnim žalba u veoma dugim rokovima od po godinu i vise dana i njie uvek efikasno pravno sredstvo ali se mora podneti kao uslov da bi se kasnije mogla podneti Predstavka evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu. Materija koju reguliše Ustav u smislu ljudskih prava je veoma slična materiji koju reguliše Evropska konvencija o ljudskim pravima zbog čije povrede se podnosi predstvaka sudu u Strazburu. Svakako je savet da stranke angažuju advokate prilikom sastavljanja ustavne žalbe zbog kompleksnosti i složenosti pravnih pitanja ovom oblasti se bavi i naš pravni tim .

Ustavno pravo

 

Pravna pomoć

Ukoliko imate neka dodatna pitanja oko ustavnog prava ili vam je potrebno sastavljanje ustavne žalbe odnosno predstavke sudu u Strazburu advokatsku kancelariju možete kontaktirati putem mejla ili iskoristiti kontakt formu na sajtu advokatske kancelarije. Advokatsku kancelariju možete kontaktirati i putem telefona objavljenih na sajtu. Dodatne informacije o advokatima možete dobiti i preko imenika   Advokatske komore Beograda. Radno vreme kancelarije je od 08:00 h do 17:00 h, adressa advokata je u Resavskoj 8 na Vračaru.