Saveti advokata - Nekretnine

Usluge advokatske kancelarije

Advokatska kancelarija Veličković iz Beograda pruža pravnu pomoć iz oblasti prometa nepokretnosti na tržištu nekretnina. Najčešće usluge koje pružamo iz ove oblasti su: 

  • konsultativni sastanci oko kupoprodaje;
  • sastavljanje punomoćja za kupoprodaju;
  • provera uporednih cena nekretnina;
  • sastavljanje kupoprodajnih ugovora;
  • sastavljanje ugovora o sufinansiranju i ugovora o izgradnji objekta;
  • provera pravnog statusa nekretnine koja je predmet prodaje;
  • pomoć kod legalizacije;
  • pomoć kod overe ugovora kod javnog beležnika;
  • pomoć kod uknjižbe i pribavljanja izvoda iz lista nepokretnosti.
Sadržaj strane

Sastavljanje ugovora

Mnogi ugovori o kupoprodaji nepokretnosti u našem pravu da bi bili punovažni ne zahtevaju nikakvu posebno izraženu formu dovoljno je da dođe do saglasnosti volja između ugovornih strana, ovakvi ugovori se nazivaju konsesualni.

Kod sastavljanja ovakvih ugovora vam svakako nije potreban advokat za nekretnine, gotovo svako može samostalno preduzimati ovakve poslove, ukoliko su poslovi malog značaja čak i deca ih mogu preduzimati.

Međutim, u drugim slučajevima iako forma ugovora nije uslov za punovažnost pravnog posla, javlja se potreba da se sačine predugovor ili kapara, kao i sastavljanje ugovora od strane profesionalnog lica, zbog mogućeg dokazivanja i izbegavanja eventualnog spora, tada forma ugovora ima prirodu dokaznog sredstva dok je sam ugovor punovažan iako nije formalno sastavljen.

U ovakvim slučajevima strane imaju pravo izbora da li će svoju volju izraziti kroz određenu formu ugovora što bi bilo preporučljivo zbog pravne sigurnosti ili neće. Da li će ugovorna strana sama napisati ugovor ako misli da ima dovoljno pravničke veštine ili će je zastupati advokat je stvar slobode izbora.

U složenijim pravnim situacijama, kao što je pravo preče kupovine, kada može doći do brojnih komplikacija ako pravna forma nije ispoštovana, potrebno je da ugovor bude pismeno sastavljen i da ima određene obavezne elemente da bi uopšte imao pravno dejstvo a ti elementi su zakonom propisani. Ako se povredi forma ili izostavi neki bitan element ugovor neće imati nikakvo pravno dejstvo.

Kupoprodajni ugovori

Konačno najstroži oblik forme ugovora je kada se za punovažnost ugovora traži i učešće određenog javnog organa u sastavljanju odnosno overavanju, ovakva forma je propisana kod najvrednijih pravnih poslova i u tim slučajevima svakako bih i za samo sastavljanje ugovora strankama preporučio da im advokat pomogne.

Najznačajniji pravni poslovi su ugovori o prometu nepokretnosti, uvođenjem javnih beležnika propisano je da umesto sudova sada beležnici overavaju (solemnizuju) ovakve ugovore dok sastavljanje samih ugovora obavljaju stranke i advokati.

Najznačajniji ugovori o prometu nepokretnosti su kupoprodajni ugovori. Ovakve ugovore sastavljaju i agencije koje se bave prometom nekretnina i naplaćuju svoju uslugu u određenom procentu vrednosti nekretnine koja ide do 3 posto, odnosno par hiljada evra. Naravno u tu uslugu ulaze i ostali poslovi: posredovanje, oglašavanje, pokazivanje mušterijama stana i td…

Za ljude koji ne žele da angažuju agencije za nekretnine, advokati za nekretnine i žele sami da vrše prodaju svoje nekretnine odnosno pokazuju potencijalnim mušterijama stanove, oglašavaju se bez posrednika i vrše druge radnje u cilju prodaje, moja advokatska kancelarija može da pruži pomoć u sastavljanju ugovora.

Cena sastavljanja kupoprodajnih ugovora

Cena sastavljanja ovakvih ugovora ide oko 300 evra za nekretnine vrednosti preko 12.000.000 din i smanjuje se odnosno povećava ako je vrednost nekretnine manja odnosno veća. Svojim stalnim klijentima ili licima slabijih platežnih mogućnosti se čak i ta cena može spustiti.

Takođe provera pravnog statusa nekretnine, da li ima neke terete i sl. ulazi u opis poslova pravne pomoći koju moja advokatska kancelarija pruža.

Kako advokat može pomoći ?

Advokati za nekretnine koji se dobro razumeju u tržište nekretnina vam mogu osim za sastavljanje ugovora pomoći i drugim pravnim savetima npr. cenama već izvršenog prometa nepokretnosti na određenim lokacijama u određeno vreme.

Promet  nepokretnosti je u Srbiji uređen Zakonom o prometu nepokretnosti.

Advokat za nekretnine

Advokati za nekretnine koji su posebno specijalizovani u ovoj oblasti su potrebni kada stranke kupuju nekretnine koje nisu uknjižene u katastru nepokretnosti. Kod provere dokumentacije advokat u ovim slučajevima može dati adekvatne savete u smislu toga da li te nepokretnosti mogu biti uknjižene, koji su uslovi za to, odnosno da li uopšte mogu biti u pravnom prometu.

U poslednje vreme javni beležnici overavaju i ugovore kojima se vrši promet ovakvih nekretnina uz uslov da su te nekretnine u postupku legalizacije pa njihov pravni promet postaje sve češći i značajniji a pomoć advokata sve neophodnija. 

Pomoć advokata je značajna i u situacijama kada se kupuju nepokretnosti u procesu izgradnje, mada kod ovakvih poslova je često savesnost i solventnost investitora uz svu pravnu pokrivenost odlučujuća. Advokati za nekretnine mogu proveriti da li nekretnine imaju građevinsku ili upotrebnu dozvolu da li su u postupku legalizacije, mogu ishodovati uverenja, ili druge neophodne potvrde. Advokat može i u sudu proveriti broj i sadržinu originala ugovora kojim je sticalac stekao nepokretnost koju prodaje radi spečavanja falsifikovanja i drugih nedozvoljenih radnji.

Da li neko želi da plati agenciji par hiljada evra ili želi da se sam angažuje oko prodaje nekretnine uz pomoć koju pruža  advokat za nekretnine i plati ceo postupak par stotina evra je takođe stvar izbora i mogućnosti često vremenskih ili nekih drugih, ali veliki broj ljudi i ne zna za mogućnost da mogu u poslu da prođu dosta povoljnije uz odgovarajuću stručnu pomoć advokata.

Šta je potrebno pribaviti pre overe ugovora ?

Pre overe ugovora o kupoprodaji nepokretnosti kod javnog beležnika neophodno je pribaviti u katastru izvod iz lista nepokretnosti za nepokretnost koja je predmet prodaje ako je nepokretnost uknjižena. Dostupnost podataka iz katastra je u ovome delu javna pa svako zainteresovano lice može pribaviti izvod iz lista nepokretnosti za onu nekretninu koja ga interesuje, mada i advokat to može učiniti za klijente ukoliko nisu u mogućnosti sami zato što su u inostranstvu ili zbog drugih obaveza. Ako nepokretnost nije uknjižena moguć je njen pravni promet ali javni beležnici zahtevaju uverenje da je objekat u legalizaciji da bi overili ugovor.

Proces pred kupovinu nepokretnosti

Ako je kompletna dokumentacija vezana za nekretninu koja je predmet prodaje u redu po sastavljanju ugovora o kupoprodaji nepokretnosti stupa se u kontakt sa javnim beležnikom koji svojom klauzulom garantuje formalnu ispravnost ugovora i time se okončava pravni posao zaključenja ugovora.

U Srbiji je najdinamičnije tržište nekretnina u Beogradu pa javni beležnici u Beogradu imaju najviše poslova kod overe ovih ugovora. Za Beograd je predviđena nadležnost konkretnog javnog beležnika koji je imenovan za onu beogradsku opštini na kojoj se nepokretnost koja je predmet prometa nalazi. U ovoj fazi kupoprodaje advokat za nekretnine može stranci zakazati razgovor sa notarom, sačiniti i poslati notaru ugovor i zajedno sa strankom ili umesto stranke otići kod notara na potpis i overu ugovora. 

Česti su slučajevi da advokat potpisuje i kupoprodajni ugovor umesto stranke u slučajevima kada se lice koje zaključuje ugovor nalazi u inostranstvu. U ovakvoj situaciji je potrebno prethodno da advokat sačini specijalno punomoćje kojim ga stranka ovlašćuje da učestvuje u poslu kupoprodaje, pri čemu ovo punomoćje mora biti overeno.

Plaćanje poreza i uknjižba

Nakon overe ugovora o kupoprodaji sledeći korak je plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava ili PDV-a zavisno da li je u pitanju novoizgrađena nepokretnost ili nepokretnost koja je već bila u pravnom prometu od čega će zavisiti visina poreza. Poreskoj upravi se u roku od 30 dana od zaključenja ugovora o prometu nepokretnosti podnosi poreska prijava za plaćanje poreza. Nakon plaćenog poreza od poreske uprave se na ugovoru dobija pečat kojim se potvrđuje da je porez plaćen. Oko poreske prijave i regulisanja ovog pitanja advokat takođe može koristiti stranci .

Kada se i porez plati konačno su se stekli uslovi da se podnese zahtev za uknjižbu u katastar nepokretnosti, najčešće se uz zahtev podnosi ugovor o kupoprodaji nepokretnosti i potvrda prodavca da je isplaćen. Zahtevi za uknjižbu su takođe opis poslova koji pruža advokat za nekretnine. Nakon donošenja rešenja kojim se dozvoljava uknjižba i upis promene prava u katastar je celokupni proces kupoprodaje konačno završen. 

Kontakt

Ukoliko imate neka dodatna pitanja ili su vam potrebne dodatne informacije oko kupoprodaje nekretnina i zaštite stvarnih prava  advokatsku kancelariju možete kontaktirati putem mejla ili iskoristiti kontakt formu na sajtu advokatske kancelarije. Advokatsku kancelariju možete uz prethodnu najavu  lično posetiti na adresi Beograd ul. Resavska br. 8 a možete je kontaktirati i putem telefona objavljenih na sajtu.

Radno vreme advokata je od 08:00 h do 17:00 h ali se trudimo da budemo na raspolaganju klijentima u hitnim slučajevima i van striktnih okvira radnog vremena.