Obradović Aleksandar


Advokatska kancelarija Veličković

Advokat

Obrazovanje

Profesionalno članstvo

Jezik

Obradović Aleksandar je  saradnik advokatske kancelarije Veličković. Kao najmlađi saradnik poseduje najveće iskustvo i staž u oblasti privrednog prava. Posle završenog Pravnog fakulteta u Beogradu sa visokim ocenama i položenog pravosudnog ispita počev od 2015 počinje sa radom kao samostalna advokatska kancelarija  i upisuje se u imenik advokata. Od samog početka pokazuje afinitete prema kompanijskom pravu i ubrzo uspostavlja kontakte iz različitih sfera i postaje zastupnik poznatih privrednih društava.

Specijalizacija su mu savetodavne usluge i stručna mišljenja u oblasti privrednog prava, registracija privrednih društava, sačinjavanje ugovora u privredi, usklađenost propisa kompanija sa pozitivnim propisima, upravni postupci, zastupanje pred državnim agencijama i Upravnim sudom. Angažovan je od strane kompanija, finansijskih institucija, različitih udruženja i ustanova. U oblasti interesovanja su mu i statusna korporativna pitanja, vlasnički odnosi u privrednim društvima i svojinski odnosi na nepokretnostima.

Obradović Aleksandar je naš saradnik   

Osim privrednog prava Aleksandar ima iskustvo u pravu telekomunikacija, medijskom pravu i it pravu. Pruža pravnu pomoć pri izradi i implementaciji poslovnih strategija u navedenim oblastima. Parnični postupci pred Privrednim i Višim sudom u Beogradu su mesta gde Aleksandar ponajviše deluje.

Kontakt: