Naš blog

Pravni saveti -Advokatska kancelarija Veličković

Najnovije vesti i saveti

Pravni saveti advokata – Advokatska kancelarija Veličković. Advokatska kancelarija Veličković Beograd pored advokatskih usluga vansudskog i sudskog zastupanja pred različitim državnim i privatnim subjektima pruža klijentima i usluge pravnog savetovanja. Pravni saveti advokata se u praksi naše kancelarije najviše odnose na imovinsko pravne odnose budući da su imovinskopravni odnosi česti u praksi a ovom oblasti se advokati ponajviše bave. Osim imovinskopravnih odnosa pružamo usluge savetovanja i u drugim pravnim oblastima. U slučaju da su vam potrebni pravni saveti možete nam se obratiti preko mejla ili nam poslati poruku preko kontakt forme sajta.

Pravni saveti advokata su dosta raznovrsni i zavise od potreba klijenata, nekada su saveti orijentacionog i informativnog tipa kada se ne naplaćuju i mogu se brzo i jednostavno u minut dva pružiti. Sa druge strane klijenti često traže usko stručno savetovanje kada je neophodno zakazati konsultativni sastanak i dobro se pripremiti jer postoje potrebe rešavanja komplikovanih pravnih problema. U ovakvim slučajevima advokatska kancelarija naplaćuje savetovanje prema važećoj advokatskoj tarifi. Prema advokatskoj tarifi pisani pravni savet iznosi najčešće 9.000,00 dinara a usmeni 4.500,00 dinara ali se licama slabijih platežnih mogućnosti pravni saveti mogu tarifirati u umanjenom iznosu na način koji advokatska tarifa dopušta.

Naša advokatska kancelarija u Beogradu je na ovoj strani sajta u formi edukativnih tekstova obradila neka od čestih spornih pravnih pitanja koja se pojavljuju u praksi. Ljudi se mogu informisati o temama koje su obrađene, praktično su kroz tekstove dati pravni saveti i smernice za rešavanje problema. Preporuka je da se ovi tekstovi koriste informativno a da se u slučaju potrebe zastupanja i komplikovanih pravnih problema klijenti jave advokatu jer nijedan blog ili tekst ne može zameniniti neposredan kontakt i razgovor.

Na linkovima koji su ovde prikazani su objavljeni tekstovi o pravnim pitanjima iz oblasti: porodičnog prava, naslednog prava, stvarnog prava, privrednog prava, naknade štete i drugih oblasti sa upućivanjem na neke različite primere iz domaće sudske prakse. U slučajupotrebe za dodatnim informacijama budite slobodni da nas kontaktirate.

Pravni saveti

Svi članci