Naš blog

Pravni saveti

Informišite se preko našeg bloga

Najnovije vesti i saveti

Pravni saveti advokata – advokat Veličković. Advokatska kancelarija Veličković pored advokatskih usluga vansudskog i sudskog zastupanja pred različitim državnim i privatnim subjektima pruža klijentima i usluge pravnog savetovanja. Pravni saveti advokata se u praksi naše kancelarije najviše odnose na imovinsko pravne odnose budući da su imovinskopravni odnosi česti u praksi a ovom oblasti se advokati ponajviše bave. Osim imovinskopravnih odnosa pružamo usluge savetovanja i u drugim pravnim oblastima. U slučaju da su vam potrebni pravni saveti možete nam se obratiti preko mejla ili nam poslati poruku preko kontakt forme sajta.

Pravni saveti advokata su dosta raznovrsni i zavise od potreba klijenata, nekada su saveti orijentacionog i informativnog tipa kada se ne naplaćuju i mogu se brzo i jednostavno pružiti. Sa druge strane klijenti često traže usko stručno savetovanje kada je neophodno zakazati konsultativni sastanak i dobro se pripremiti jer postoje potrebe rešavanja komplikovanih pravnih problema. U ovakvim slučajevima advokatska kancelarija naplaćuje savetovanje prema važećoj advokatskoj tarifi. Prema advokatskoj tarifi pisani pravni savet iznosi 6.000,00 dinara a usmeni 3.000,00 dinara ali se licama slabijih platežnih mogućnosti pravni saveti mogu tarifirati u umanjenom iznosu na način koji advokatska tarifa dopušta.

Advokatska kancelarija je na ovoj strani sajta u formi edukativnih tekstova obradila neka od čestih spornih pravnih pitanja koja se pojavljuju u praksi. Ljudi se besplatno mogu informisati o temama koje su obrađene, praktično su kroz tekstove dati besplatni pravni saveti i smernice za rešavanje problema. Preporuka je da se ovi tekstovi koriste informativno a da se u slučaju potrebe zastupanja i komplikovanih pravnih problema klijenti jave advokatu jer nijedan blog ili tekst ne može zameniniti neposredan kontakt i razgovor.

Na linkovima koji su ovde prikazani su objavljeni tekstovi o pravnim pitanjima iz oblasti: porodičnog prava, naslednog prava, stvarnog prava, privrednog prava, naknade štete i drugih oblasti sa upućivanjem na neke različite primere iz domaće sudske prakse. U slučaju hitne potrebe za dodatnim informacijama budite slobodni da nas kontaktirate, odgovor će vam biti brzo pružen.

Pravni saveti

Svi članci

Tužba za razvod braka

Tužba za razvod braka

Brak je zakonom uređena zajednica muškarca i žene, u koju oba supružnika stupaju slobodnom voljom. Prilikom zaključenja braka tradicionalno se čita poslanica Duška Radovića, koja

Vidi još »

Sve o naknadi štete

Naknada štete Naknada štete u širem smislu podrazumeva sve moguće oblike ispravljanja posledica koje je  nekom licu šteta nanela. Naknada štete u užem smislu predstavlja

Vidi još »

Notari Beograd

Notari Beograd – Javni beležnici Beograd. Svi notari u Beogradu na jednom mestu. Na ovoj strani se možete informisati o javnim beležnicima u Beogradu. U

Vidi još »
cenovnik povreda na radu

Cenovnik povreda na radu

Cenovnik povreda na radu,  kada ljudi vrše pretrage  na internetu  pa traže termin cenovnik  povreda na radu  uglavnom očekuju da pronađu informacije o tome koliku

Vidi još »
Sta je advokat

Šta je advokat ?

Šta je advokat? Advokatura je profesionalno obavljanje advokatske delatnosti. Advokatura predstavlja samostalnu i nezavisnu pravnu službu. Advokat je lice koje je upisano u imenik advokata koje

Vidi još »

Cenovnik telesnih povreda

Odšteta za lake i teške telesne povrede  Cenovnik telesnih povreda nije precizno uređen kroz naše važeće zakondavstvo već se formirao kroz sudsku praksu. Odšteta za

Vidi još »

Likvidacija firme

Uslovi za likvidaciju Zakon o privrednim društvima detaljno uređuje postupak dobrovoljne i prinudne likvidacije. Osnovni uslov za dobrovoljnu likvidaciju je da privredno društvo ima dovoljno sredstava da

Vidi još »

Podela imovine

Podela bračne tekovine Uvod Prilikom podele imovine supružnika bilo da se podela vrši za vreme trajanja braka ili što je češće posle razvoda postavlja se

Vidi još »

Suvlasnički odnosi

Pravo susvojine Pravo susvojine je pravo dva ili više lica (mogu biti i fizička i pravna) na fizički nepodeljenoj stvari određeno u idealnom delu (npr.

Vidi još »

Sudske takse

Koliki će biti iznosi sudskih taksi koje se moraju platiti je detaljno predviđeno u Zakonu o sudskim taksama i to u Taksenoj tarifi koja predstavlja

Vidi još »