Naš blog

Pravni saveti

Informišite se preko našeg bloga

Najnovije vesti i saveti

Pravni saveti advokata – advokat Veličković. Advokatska kancelarija Veličković pored advokatskih usluga vansudskog i sudskog zastupanja pred različitim državnim i privatnim subjektima pruža klijentima i usluge pravnog savetovanja. Pravni saveti advokata se u praksi naše kancelarije najviše odnose na imovinsko pravne odnose budući da su imovinskopravni odnosi česti u praksi a ovom oblasti se advokati ponajviše bave. Osim imovinskopravnih odnosa pružamo usluge savetovanja i u drugim pravnim oblastima. U slučaju da su vam potrebni pravni saveti možete nam se obratiti preko mejla ili nam poslati poruku preko kontakt forme sajta.

Pravni saveti advokata su dosta raznovrsni i zavise od potreba klijenata, nekada su saveti orijentacionog i informativnog tipa kada se ne naplaćuju i mogu se brzo i jednostavno pružiti. Sa druge strane klijenti često traže usko stručno savetovanje kada je neophodno zakazati konsultativni sastanak i dobro se pripremiti jer postoje potrebe rešavanja komplikovanih pravnih problema. U ovakvim slučajevima advokatska kancelarija naplaćuje savetovanje prema važećoj advokatskoj tarifi. Prema advokatskoj tarifi pisani pravni savet iznosi 6.000,00 dinara a usmeni 3.000,00 dinara ali se licama slabijih platežnih mogućnosti pravni saveti mogu tarifirati u umanjenom iznosu na način koji advokatska tarifa dopušta.

Advokatska kancelarija je na ovoj strani sajta u formi edukativnih tekstova obradila neka od čestih spornih pravnih pitanja koja se pojavljuju u praksi. Ljudi se besplatno mogu informisati o temama koje su obrađene, praktično su kroz tekstove dati besplatni pravni saveti i smernice za rešavanje problema. Preporuka je da se ovi tekstovi koriste informativno a da se u slučaju potrebe zastupanja i komplikovanih pravnih problema klijenti jave advokatu jer nijedan blog ili tekst ne može zameniniti neposredan kontakt i razgovor.

Na linkovima koji su ovde prikazani su objavljeni tekstovi o pravnim pitanjima iz oblasti: porodičnog prava, naslednog prava, stvarnog prava, privrednog prava, naknade štete i drugih oblasti sa upućivanjem na neke različite primere iz domaće sudske prakse. U slučaju hitne potrebe za dodatnim informacijama budite slobodni da nas kontaktirate, odgovor će vam biti brzo pružen.

Pravni saveti

Svi članci

Sve o naknadi štete

Naknada štete Naknada štete u širem smislu podrazumeva sve moguće oblike ispravljanja posledica koje je  nekom licu šteta nanela. Naknada štete u užem smislu predstavlja

Vidi još »

Notari Beograd

Notari Beograd – Javni beležnici Beograd. Svi notari u Beogradu na jednom mestu. Na ovoj strani se možete informisati o javnim beležnicima u Beogradu. U

Vidi još »
cenovnik povreda na radu

Cenovnik povreda na radu

Cenovnik povreda na radu,  kada ljudi vrše pretrage  na internetu  pa traže termin cenovnik  povreda na radu  uglavnom očekuju da pronađu informacije o tome koliku

Vidi još »
Sta je advokat

Šta je advokat ?

Šta je advokat? Advokatura je profesionalno obavljanje advokatske delatnosti. Advokatura predstavlja samostalnu i nezavisnu pravnu službu. Advokat je lice koje je upisano u imenik advokata koje

Vidi još »

Cenovnik telesnih povreda

Odšteta za lake i teške telesne povrede  Cenovnik telesnih povreda nije precizno uređen kroz naše važeće zakondavstvo već se formirao kroz sudsku praksu. Odšteta za

Vidi još »

Likvidacija firme

Uslovi za likvidaciju Zakon o privrednim društvima detaljno uređuje postupak dobrovoljne i prinudne likvidacije. Osnovni uslov za dobrovoljnu likvidaciju je da privredno društvo ima dovoljno sredstava da

Vidi još »

Podela imovine

Podela bračne tekovine Uvod Prilikom podele imovine supružnika bilo da se podela vrši za vreme trajanja braka ili što je češće posle razvoda postavlja se

Vidi još »

Suvlasnički odnosi

Pravo susvojine Pravo susvojine je pravo dva ili više lica (mogu biti i fizička i pravna) na fizički nepodeljenoj stvari određeno u idealnom delu (npr.

Vidi još »

Sudske takse

Koliki će biti iznosi sudskih taksi koje se moraju platiti je detaljno predviđeno u Zakonu o sudskim taksama i to u Taksenoj tarifi koja predstavlja

Vidi još »