Saznajte Vaša porodična prava

Porodično pravo

Izvori prava

Najbitniji izvori porodičnog prava su Ustav Republike Srbije iz 2006.g. i Porodični zakon Republike Srbije iz 2005.g. Drugi zakoni imaju karakter dopunskih izvora porodičnog prava i to su: Zakon o nasleđivanju Republike Srbije, Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o parničnom postupku, Zakon o vanparničnom postupku, Zakon o opštem upravnom postupku, Krivični zakonik Republike Srbije, Zakon o krivičnom postupku, Zakon o radu, Zakon o uređenju sudova, Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o ravnopravnosti polova, Zakon o lečenju neplodnosti u postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja. Dopunski izvori porodičnog prava samo nekim svojim odredbama regulišu porodično pravnu materiju jer su prevashodno usmereni na druge oblasti koje regulišu. Primera radi Zakon o parničnom postupku reguliše institut izuzeća sudije za koji je najčešći razlog srodstvo, a srodstvo je detaljno regulisano Porodičnim zakonom.

 

Porodični zakon

Porodično pravo je u Srbiji sistematizovano prema Porodičnom zakonu u vise različitih celina. Najznačajniji i najveći deo normi Porodičnog prava se odnosi na brak. Što se tiče praktične primene bračnih normi za praksu su najznačajniji razvodi jer ih ima mnogo. Sve o razvodu braka detaljnije možete pročitati ovde. Ukoliko vam je potrebna advokatska pomoć u oblasti bračnog prava možete nam se obratiti. Neke od advokatskih usluga u domenu razvoda su sastavljanje tužbi i predloga za sporazumni razvod, zastupanje u brakorazvodnim parnicama i sastavljanje redovnih i vanrednih pravnih lekova. Osim razvoda braka bračno pravo reguliše uslove zaključenja braka, formu zaključenja braka, bračne smetnje, posledice braka, poništenje braka i njegov prestanak. Advokati mogu pomoći oko promene prezimena, poništenja braka ili prestanka braka proglašenjem supružnika za umrlog.

Sledeća veća celina porodičnih normi se odnosi na odnose između roditelja i dece. U ovom delu zakona su obrađena pitanja definicije bračnog i vanbračnog deteta, osporavanja i priznanja očinstva i materinstva, sadržine roditeljskog prava, postupka u maternitetskim i paternitetskim sporovima, vršenja i lišenja roditeljksog prava. Oko bilo kog od navedenih pitanja a posebno u postupcima osporavanja očinstva i materinstva pružamo advokatsku pomoć te nas možete kontaktirati. Ovde se advokatska pomoć ogleda u podnošenju tužbi za utvrđivanje ili osporavanje očinstva (treba paziti na rok od 10 godina od rođenja deteta). Posebno su česti slučajevi gde se na sudu mora obarati pretpostavka da je otac deteta muž majke ako je dete rođeno u braku ili 300 dana nakon prestanka braka. Za razliku od prošlih vremena gde je činjenica očinstva nekog lica bila teška za dokazivanje (probatio diabolica) danas se činjenica nečijeg očinstva lako dokazuje DNK veštačenjem.

 

Porodično pravo

 

Četvrti deo Porodičnog zakona se odnosi na postupke usvojenja. Usvojenje dece u Srbiji ima manji praktični značaj zbog teškoća usvojenja te je dosta retko u praksi. Na godišnjem nivou ima svega par stotina usvojenja u celoj zemlji i postupak često traje više godina. Iako je usvojenje dosta retko u praksi i u ovim slučajevima možemo pružiti pravne usluge klijentima.

Peti i šesti deo normi Porodičnog zakona se odnosi na uređenje pitanja hraniteljstva i starateljstva. U ovom delu zakona su regulisani uslovi za hraniteljstvo, starateljstvo, rad organa starateljstva, vrste staralaca, dužnosti i prava staralaca, starateljstvo nad maloletnicima, starateljstvo nad punoletnim licima i starateljstvo za posebne slučajeve. U ovome delu advokati najčešće mogu pomoći u postupcima lišavanja poslovne sposobnosti nekog lica i stavljanja pod starateljstvo.

Sedmi i osmi deo normi porodičnog prava se odnosi na imovinske odnose u braku i izdržavanje. Više o imovini stečenoj u braku i podeli imovine detaljnije možete pročitati ovde. Imovinski odnosi u braku i alimentacioni sporovi su svakako najspornija oblast između poverilaca i dužnika izdržavanja odnosno supružnika. U slučaju da imate ovu vrstu problema svakako je preporuka da angažujete advokata. Advokatska kancelarija Veličković ima ozbiljno iskustvo vezano za alimentacione sporove odnosno sporove oko podele imovine stečene u braku. Imovinski sporovi su po pravilu dugotrajni i teški tako da je uvek dobro ako može da se postigne neka vrsta nagodbe.

Konačno pri kraju Porodičnog zakona se nalaze odredbe vezane za zaštitu od nasilja u porodici ova pitanja su vrlo osetljiva i posebno traumatična za žrtve nasilja. Mere zaštite od nasilja u porodici obuhvataju iseljenje ili useljenje žrtve nasilja u stan ili kuću bez obzira na vlasništvo, zabranu pristupa žrtvi nasilja u mestu njenog stanovanja ili rada, zabranu nastavka uznemiravanja. Mere zaštite od nasilja traju najviše godinu dana ali se mogu produžiti dok ne prestanu razlozi. Postupak povodom mere zaštite je hitan i svakako je savet da se da se za sudski postupak angažuje advokat, i ovi postupci spadaju u domen rada našeg pravnog tima.

Nasilje u porodici

Pravna pomoć

Ukoliko imate neka dodatna pitanja oko porodičnog prava ili su vam potrebne dodatne informacije advokatsku kancelariju možete kontaktirati putem mejla ili iskoristiti kontakt formu na sajtu advokatske kancelarije. Advokatsku kancelariju možete kontaktirati i putem telefona objavljenih na sajtu. Dodatne informacije o advokatima možete dobiti i preko imenika Advokatske komore Beograda. Radno vreme kancelarije je od 08:00 h do 17:00 h, adresa advokata je u Resavskoj 8 na Vračaru.