Minimalna alimentacija za nezaposlene

minimalna alimentacija

Minimalna alimentacija u Srbiji

Minimalna alimentacija u Srbiji je propisana članom 160 Porodičnog zakona.  Jedno od čestih pitanja koje se u postupku razvoda braka postavlja jeste koliko iznosi minimalna alimentacija. Ovo pitanje je svakako najznačajnije za nezaposlena lica jer je njima najteže da plaćaju izdržavanje. Prema Porodičnom zakonu minimalni iznos alimentacije direktno zavisi od sume koju kao naknadu za hranjenike odnosno lica na porodičnom smeštaju periodično utvrđuje ministarstvo nadležno za porodičnu zaštitu. Drugim rečima ministarstvo donosi periodično rešenja kojim utvrđuje sumu od koje zavisi minimalno izdržavanje.

Što se tiče visine minimalne alimentacije  koju neko  treba da plaća ona se dobija tako što se  gore navedena naknada za hranjenike podeli sa dva jer se uzima da svaki roditelj doprinosi sa pola troškova

Po predlozima za sporazumni razvod ili kada postoji dogovor između stranaka sud može načelno odstupiti od minimalnog iznosa alimentacije (dosuditi manju alimentaciju)  ali po tužbama kada nema saglasnosti roditelja sud u većini slučajeva ne ide ispod ovog minimuma. Sud je dužan da minimalnu sumu za izdržavanje poštuje u vreme donošenja presude. Ovo  znači da   minimalna alimentacija  ne bi u vreme donošenja presude smela biti ispod iznosa koju kao naknadu za hranjenike donosi ministarstvo po  rešenju koje je aktuelno u vreme donošenja presude čak iako su u pitanju  nezaposlena lica.

Minimalna alimentacija u  2023. godini se dosta povećala u odnosu na prethodne godine  zbog rasta troškova života. Minimalna alimentacija se sa skoro 13.500,00 dinara   povećala  na približno   22.000,00 dinara (naknada za hranjenike je sa 27.000,00 dinara otišla približno  na 44.000,00 dinara). Minimalna alimentacija nastavlja i u 2023.godini da raste. Do iznosa minimalne alimentacije po jednom roditelju  se može doći prostim deljenjem prikazanih iznosa naknade za hranjenike sa dva.

Ovo znači da je trenutna minimalna alimentacija za nezaposlena lica oko 22000,00 dinara jer je naknada za hranjenike trenutno  oko 44.000,00 dinara.

 Naš advokat Beograd Vas može posavetovati oko pokretanja postupka za naplatu  alimentacije i drugih nejasnih pitanja. 

Minimalna alimentacija u 2023.g.

 • januar 2023..        41.050,00 dinara;
 • februar 2023.        41.625,00 dinara;
 • mart  2023.           42.208,00 dinara
 • april 2023.            42.588,00 dinara
 • maj 2023.g.          42.886,00 dinara
 • jun 2023.g.           43.575,00 dinara
 • jul 2023.g.            43.575,00 dinara
 • avgust 2023.g.     44.480,00 dinara
 • septembar 2023.. 44.658,00 dinara

Minimalna alimentacija u 2022.g.

 • januar 2022.        35.177,00 dinara;
 • februar 2022.       35.548,00 dinara;
 • mart 2022.           35.858,00 dinara;
 • april 2022.           36.135,00 dinara;
 • maj 2022.            36.676,00 dinara;
 • jun 2022.             37.117,00 dinara;
 • jul 2022.              37.711,00 dinara;
 • avgust 2022.       37.711,00 dinara; 
 • septembar 2022. 39.100,00 dinara;
 • oktobar 2022.      39.668,00 dinara;
 • novembar 2022   40.442,00 dinara;
 • decembar 2022   40.442,00 dinara

Minimalna alimentacija u 2021.g 

 • januar 2021.          31.065,00 dinara;
 • februar 2021.        31.189,00 dinara;
 • mart 2021.            31.376,00 dinara;
 • april 2021.             31.533,00 dinara;
 • maj 2021.              31.888,00 dinara;
 • jun 2021.               31.880,00 dinara;
 • jul 2021.                32.135,00 dinara;
 • avgust 2021.        33.836,00 dinara;
 • septembar 2021. 34.141,00 dinara;
 • oktobar 2021.      34.414,00 dinara;
 • novembar 2021.  34.724,00 dinara;
 • decembar 2021.  34.724,00 dinara.

Advokati  za imovinsko pravne odnose

Podeli ovu objavu
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email