Ko plaća sudske troškove za razvod braka

ko placa sudske troskove za razvod

U postupcima koji se odvijaju pred sudovima plaćaju se sudske takse i taksene tarife koje su njihov sastavni deo. Sudske takse propisane Zakonom o sudskim taksama plaćaju lica po čijem se predlogu ili u čijem se interesu preduzimaju radnje u sudskim postupcima. 

Razvod braka, bilo da je u pitanju sporazumni ili pokrenut tužbom za razvod braka, povlači plaćanje sudskih taksi i troškova na koje ima pravo  advokat. Sudske troškove u postupcima razvoda braka snose oboje supružnika ili jedan od supružnika, zavisno od zajedničke odluke, odnosno odluke Suda. Sud najčešće određuje u presudi da shodno načelu pravičnosti svaka strana snosi svoje troškove. 

Ko plaća sudske troškove nakon sporazumnog razvoda braka?

Sporazumni razvod braka je jednostavniji način da se brak okonča, ako za to postoji slobodna volja i usaglašenost oba supružnika. Bitno je da supružnici postignu dogovor o bitnim pitanjima razvoda braka, kao što su pitanja vezana za starateljstvo i izdržavanje  zajedničke maloletne dece i pitanje deobe zajednički stečene imovine.

Pored toga što sporazumni razvod braka kraće traje i ostavlja mogućnost da odnosi među supružnicima ostanu nenarušeni, sporazumni razvod braka nalaže plaćanje samo jedne takse – sudske takse za podnošenje zahteva za sporazumni razvod. Taksu za podnošenje zahteva za sporazumni razvod braka plaćaju supružnici koji dele iznos na dve jednake polovine. Iznos takse takođe može platiti samostalno jedno od supružnika.

 

Koliko koštaju sudski troškovi u procesu sporazumnog razvoda?

Za podnošenje zahteva za sporazumni razvod braka plaća se jedna sudska taksa u iznosu od 2.660 rsd. Taksa za presudu na razvod braka se prilikom sporazumnog razvoda ne plaća. Ukoliko bračni par samostalno napiše sporazum, iznos od 2.660 rsd je sveukupna cena sudskih troškova sporazumnog razvoda braka.

Ko plaća sudske troškove nakon razvoda braka tužbom?

Ako ne postoji usaglašenost supružnika vezano za bitna pitanja razvoda braka ili ako se jedno od supružnika protivi razvodu braka, moguće je pokrenuti sudski postupak tužbe za razvod braka. Kada se brak razvodi po tužbi, supružnici plaćaju sudsku taksu za podnošenje tužbe za razvod braka i sudsku taksu za presudu na razvod braka.

Svako od supružnika dužno je da plati sopstvenu taksu, sem ako sud u iznimnim slučajevima ne naloži dugačije, odnosno da jedno od supružnika plati celokupni iznos taksi.

Koliko koštaju sudski troškovi u procesu razvoda braka tužbom?

Kada se brak razvodi tužbom, supružnici su dužni da pored advokatskih troškova plate i sudske takse za razvod braka. Sudska taksa za podnošenje tužbe za razvod braka iznosi 2.660 rsd, a sudska taksa za presudu na razvod braka plaća se u istom iznosu – 2.660 rsd. 

Koliki su troškovi advokata u postupku razvoda braka - Advokatska tarifa?

Novčana naknada koju može potraživati advokat  za razvod u sudskom procesu razvoda braka određena je advokatskom tarifom koju propisuje advokatska komora. Advokat je dužan da poštuje cene i nagrade propisane advokatskom tarifom, ali u određenim slučajevima, zavisno od slučaja, naknade za advokate mogu da budu veće ili manje od sume koju propisuje advokatska tarifa. Cene advokatskih usluga, za svaki pojedinačni slučaj, određuju se u dogovoru sa klijentima.

Advokatska tarifa propisuje sledeće cene za advokatske usluge:

  • Za pisanje ponesaka u sudskom postupku razvoda braka cena je 16.500 rsd
  • Za prisustvo na ročištu u sudskom postupku razvoda braka advokat ima pravo na 18.000 rsd
  • Ukoliko je ročište otkazano ili nije održano iz bilo kog drugog razloga, novčana naknada za advokata u sudskom postupku razvoda braka je 9.850 rsd
  • Podnošenje žalbe na presudu u sudskom postupku razvoda braka naplaćuje se 33.000 rsd

Kada stranke ne plaćaju sudske troškove za razvod braka?

Od plaćanja sudskih taksi, prema Zakonu o sudskim taksama, oslobođeni su Republika Srbija, državni organi i posebne organizacije, organi autonomne pokrajine i organi jedinice lokalne samouprave, organizacije Crvenog krsta. Međutim, kada je reč o razvodu braka, plaćanja sudskih taksi oslobođena su i izdržavana lica u postupcima u vezi zakonskog izdržavanja i lica koja zahtevaju isplatu minimalne zarade.

Taksu za podneske i radnje prilikom razvoda braka neće plaćati ni supružnici koji Republici Srbiji, socijalno-humanitarnim, naučnim ili kulturnim organizacijama, ustanovama ili fondacijama poklanjaju svoju imovinu ili se u njihovu korist odriču prava svojine na nepokretnostima ili im bez naknade ustupaju druga stvarna prava na nepokretnostima.

U slučajevima da postoji sumnja o postojanju uzajamnosti mišljenje daje Ministarstvo pravde.

Stranke se oslobađaju od plaćanja takse ukoliko se parnični postupak okonča do dana zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu posredovanjem, sudskim poravnanjem, priznanjem tužbenog zahteva ili odricanjem od tužbenog zahteva.

Podeli ovu objavu
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email