Kontakt podaci

Advokat Veličković M. Veljko
Adresa: Resavska 8 11000 Beograd
Mobilni: 064-514-6577
Tel: 011-3242-544
E-mail: veljkov6@gmail.com

Naknada štete

   naknada stete u saobracaju

   naknada stete u saobracaju
Primeri iz sudske prakse

Na ovoj stranici ćete pronaći neke zanimljive primere iz sudske prakse

RAZVOD BRAKA I BRAČNA TEKOVINA KAO POSEBNI PRAVNI INSTITUTI

RAZVOD BRAKA I BRAČNA TEKOVINA KAO POSEBNI PRAVNI INSTITUTI

Postojanje bračne tekovine i njena podela kao poseban pravni institut ne mogu uticati na pravo jednog bračnog druga da tužbom traži razvod braka, jer se bračna tekovina, shodno odredbama Zakona o braku i porodičnim odnosima, može deliti kako tokom trajanja braka tako i po razvodu braka, pa se stoga razvod braka ne može uslovljavati prethodnom podelom bračne tekovine.
Obrazloženje:
Suprotno navodima žalbe, Okružni sud nalazi da je prvostepena presuda u navedenom delu zasnovana na činjeničnom stanju koje je potpuno i pravilno utvrđeno i na koje je pravilno primenjeno materijalno pravo, a ne stoje ni bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 354. stav 2. Zakona o parničnom postupku na koje ovaj sud kao drugostepeni pazi po službenoj dužnosti, a zbog kojih bi se pobijana presuda imala ukinuti. Naime, po provedenom postupku utvrđeno je da su parnične stranke zaključile brak 7.11.1971. godine iz kog braka imaju dvoje punoletne dece, pa s obzirom da mirenje bračnih drugova nije uspelo, da je tužilja u nastavku postupka ostala kod zahteva da se brak parničnih stranaka razvede zbog trajno poremećenih odnosa, to je pravilno postupio prvostepeni sud kada je u smislu odredbe člana 83. Zakona o braku i porodičnim odnosima, brak parničnih stranaka razveo. Prvostepeni sud je za svoju odluku u obrazloženju iste dao dovoljne i jasne razloge koje u svemu kao pravilne prihvata i ovaj sud, a koje se navodima žalbe tuženog ne dovode u sumnju. Žalbeni navodi tuženog, da je prvostepeni sud trebalo prethodno pre odluke o razvodu braka da odluči o podeli bračne tekovine, neosnovani su. Ovo stoga, što postojanje bračne tekovine i njena podela kao posebni pravni instituti ne mogu uticati na pravo jednog bračnog druga da tužbom traži razvod braka, jer se bračna tekovina, shodno odredbama Zakona o braku i porodičnim odnosima, može deliti kako tokom trajanja braka tako i po razvodu braka, pa se stoga razvod braka ne može uslovljavati prethodnom podelom bračne tekovine.
(Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 345/97 od 22.1.1997. godine).

IMOVINA STEČENA UGOVOROM O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 171 I ČL. 180 PORODIČNOG ZAKONA)

IMOVINA STEČENA UGOVOROM O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 171 I ČL. 180 PORODIČNOG ZAKONA)

Imovina stečena kao naknada za izdržavanje po ugovoru o doživotnom izdržavanju ako su oba bračna supružnika učestvovala u davanju izdržavanja, predstavlja zajedničku imovinu bračnih supružnika ,bez obzira što je samo jedan od njih ugovoren kao davalac izdržavanja.
Obrazloženje:
"U konkretnom slučaju, tuženi je kao davalac izdržavanja tokom trajanja braka supružnika zaključio teretni ugovor sa svojim ocem. Preuzetu obavezu izdržavanja izvršavala su oba supružnika do smrti oca tuženog. Pri tome, oboje su imali približno iste zarade, zajednički su se angažovali oko kupljene stoke i obrade zemlje roditelja tuženog a valja ceniti i utvrđenu podelu posla u domaćinstvu po kojoj je tužilja pretežno prala, spremala i obavljala kućne poslove u celoj kući, dakle i u onom delu koji su koristili roditelji tuženog. Imovina stečena kao naknada za izdržavanje po ugovoru o doživotnom izdržavanju predstavlja zajedničku imovinu bračnih drugova, ako su oba bračna druga učestvovala u davanju izdržavanja, bez obzira što je samo jedan od njih ugovarač kao davalac izdržavanja. Kako se shodno članu 171. stav 1. Porodičnog zakona u konkretnom slučaju radi o imovini stečenoj u toku trajanja bračne zajednice, to su pravilno nižestepeni sudovi shodno članu 180. navedenog zakona utvrdili udeo u zajedničkoj imovini bračnih drugova."
(Presuda Vrhovnog suda Srbije, Rev. 1235/2006 od 21.6.2006. godine)


 < 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
 
developed by SOFT+ / © Advokat Veljko M. Veličković 2014.