Građenje na tuđem zemljištu

gradjenje

Ako neko gradi građevinski objekat na tuđem zemljištu različito se regulišu svojinski odnosi u zavisnosti od savesnosti ili nesavesnosti graditelja i vlasnika zemljišta kao i vrednosti samog zemljišta i izgrađenog građevinskog objekta.

Ako je graditelj savestan (nije znao niti mogao znati da gradi na tuđem zemljištu) a vlasnik zemljišta je nesavestan (znao za gradnju a nije se odmah usprotivio) graditelj osim prava svojine na izgrađenom objektu stiče pravo svojine na zemljištu gde je objekat izgrađen i pravo svojine na zemljištu potrebnom za redovnu upotrebu objekta. Vlasnik zemljišta ima pravo da za vreme od tri godine od saznanja za završenu gradnju ili najkasnije deset godina od završene gradnje, traži da mu graditelj nadoknadi vrednost zemljišta u visini njegove prometne cene u vreme donošenja sudske odluke.

Ako je graditelj znao da gradi na tuđem zemljištu ili nije znao a vlasnik zemljišta se odmah usprotivio vlasnik može birati između sledećih opcija

1. da mu pripadne pravo svojine na građevinskom objektu pri čemu mora nadoknaditi graditelju vrednost objekta u visini prosečne građevinske cene objekta u mestu u kome se nalazi u vreme donošenja sudske odluke.

2. da graditelj poruši objekat i vrati mu zemljište u prvobitno stanje.

3. da mu graditelj isplati prometnu cenu zemljišta. Vlasnik zemljišta ovo pravo izbora ima samo u roku 3 godine od završene izgradnje građevinskog objekta, posle ovog roka može zahtevati samo isplatu prometne vrednosti zemljišta.

Slučajevi kada su i vlasnik zemljišta i graditelj savesni

Ukoliko su graditelj i vlasnik zemljišta savesni tada su mogući sledeći slučajevi:

1. da građevinski objekat vredi znatno više od zemljišta, tada će građevinski objekat pripasti graditelju, a on za zemljište duguje vlasniku naknadu po prometnoj ceni zemljišta.

2. da je vrednost zemljišta znatno veća, tada će sud na zahtev vlasnika zemljišta građevinski objekat dosuditi njemu i obavezaće ga da graditelju naknadi vrednost objekta u visini prosečne građevinske cene gde se nalazi( ovaj zahtev se može podneti u roku od tri godine od dana završetka izgradnje građevinskog objekta.

3. da je vrednost građevinskog objekta i zemljišta približno jednaka, tada sud može dosuditi građevinski objekat i zemljište vlasniku zemljišta ili graditelju, vodeći računa o njihovim potrebama naročito stambenim prilikama. Ona stranka kojoj je dosuđen objekat odnosno zemljište je u obavezi da drugoj strani nadoknadi njihovu vrednost po prometnoj ceni.

Pravna podrška

U slučaju da vam je neophodna pravna pomoć oko svojinskih odnosa vezanih za građenje na tuđem zemljištu Advokatska kancelarija Veličković će vam pružiti pravnu podršku.

Podeli ovu objavu
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email