O advokatskoj kancelariji • Motivisani smo za ostvarivanje visokih ciljeva.
 • Advokati advokatske kancelarije teže da pruže sveobuhvatnu pravnu pomoć klijentima. Posvećeni smo da postignemo najviše pravne standarde u advokatskoj praksi.
 • Advokatska kancelarija Veličković
  Beograd ul. Resavska 8
  email:veljkov6@gmail.com
  mob. 064 514-6577
  tel: 011 3242-544

Na ovoj strani možete pogledati usluge advokatske kancelarije, videti podatke o kancelariji, reference i izdvojene pravne teme.


Usluge

Usluge


steta

Naknada štete

Podnošenje odštetnih zahteva, naknada štete povodom povreda na radu, neisplaćene zarade ili neiskorišćenog godišnjeg odmora, naplata za štete pričinjene u saobraćajnim nezgodama, naknada štete zbog neosnovanog pritvora, ujeda psa ili neosnovanih troškova obrade kredita... opširnije.


Nekretnine kuća

Nekretnine

Imovinsko pravni odnosi, sastavljanje kupoprodajnih ugovora, sastavljanje ugovora o izgradnji objekta, provera pravnog statusa nekretnine koja je predmet kupovine, pravna pomoć kod legalizacije i uknjižbe... opširnije.


Naplata potrazivanja novac

Naplata potraživanja

Sastavljanje opomena pred tužbu i prinudno izvršenje, tužbe, platni nalozi i predlozi za prinudnu naplatu, zastupanje u postupcima prinudne naplate na osnovu računa, menica i drugih isprava, zastupanje dužnika u postupcima naplate potraživanja... opširnije .


Sudjenje u razumnom roku

Suđenje u razumnom roku

Zaštita prava na suđenje u razumnom roku, zastupanje u postupcima povodom povrede prava na suđenje u razumnom roku, zastupanje pred pravobranilaštvom... opširnije.


Nasledno pravo mini

Nasledno pravo

Zastupanje u ostavinskom postupku, zastupanje u parničnom postupku povodom spornih naslednopravnih pitanja, povreda nužnog dela, sastavljanje testamenta, ugovora o doživotnom izdržavanju i drugih naslednih ugovora... opširnije.


razvod srce

Razvod braka

Pružamo usluge usluge razvoda braka domaćim dravljanima i strancima, zastupanje u postupku sporazumnog razvoda, zastupanje u postupcima razvoda braka po tužbi... opširnije.

Porodično pravo mini

Porodično pravo

Zastupanje u alimentacionim sporovima, razvod braka, zastupanje u sporovima povodom utvrđivanja i osporavanja očinstava, nasilje u porodici, deoba zajednički stečene imovine u braku, zastupanje u postupcima povodom vršenja ili lišenja roditeljskog prava... opširnije.


Radno pravo kofer

Radno pravo

Zastupanje u postupcima povodom neiplaćene zarade, nezakontog otkaza, nezakonitiog aneksa, mobing, prekovremeni rad, poništavanje rešenja, sastavljanje ugovra o radu i pravilnika... opširnije.


Prekršajno pravo mini

Prekršajno pravo

Učestovanje u pregovorima i nagodbama povodom učinjenih prekršaja, sastavljanje podnesaka i pisana odbrana u prekršajnom postupku, zastupanje fizičkih i pravnih lica na ročištima za glavnu raspravu povodom prekršaja i privrednih prestupa, sastavljanje pravnih lekova... opširnije.


Ustavno pravo knjiga

Ustavno pravo

Podnošenje ustavnih žalbi i zastupanje u postupcima pred Ustavnim sudom Srbije, zastupanje u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava... opširnije.


Eksproprijacija most

Eksproprijacija

Zastupanje u postupcima povodom nezakonitih eksproprijacija, zastupanje u vanparničnom postupku povodom određivanje cene za eksproprisanu nepokretnost... opširnije.


Saveti

Svojinskopravni odnosi

Pružamo usluge pravnog savetovanja u svim oblastima građanskog prava i imovinskopravnim odnosima pitanja koja se tiču nekretnina i drugih stvari u prometu ... opširnije.

Advokati partneri

Advokat Veljko Veličković
Advokat Veljko Veličković Beograd
Advokat Lazarević Aleksandar
Advokat Lazarević Aleksandar Beograd

Pravni tim advokatske kancelarije se sastoji od dva advokata partnera četiri advokata i poslovnog sekretara. Trudimo se da svojim znanjem pokrijemo celokupnu oblast građanskog prava. Smatramo da smo jedna od vodećih advokatskih kancelarija u oblasti građanskog prava u Srbiji i regionu. Zastupamo veći broj istaknutih pojedinaca, privredne kompanije i druge subjekte. Svoje delovanje smo proširili i na teritoriju bivših jugoslovenskih republika i deo Evrope. Poslujemo u skladu sa najvišim vrednostima po ugledu na najveće evropske i američke kancelarije.

advokati sastanak


advokati ugovor

Advokati advokatske kancelarije u izvesnim slučajevima pružaju pro bono advokatske usluge, na ovaj način pokušavamo da budemo solidarni sa klijentima. Pro bono slučajevi su posebni retki i zanimljivi slučajevi kod kojih je sudska praksa raznolika. Osim pro bono usluga na sajtu su obrađeni i neki značajni pravni instituti pa se klijenti i na ovaj način mogu upoznati sa propisima i praksom.


Reference
Pripravnici

Konkurs za advokatske pripravnike je povremeno otvoren u advokatskoj kancelariji. Uslovi koji se zahtevaju od kandidata su:
• diploma Pravnog fakulteta univerziteta u Beogradu
• poznavanje rada na računaru
• znanje engleskog jezika
Zainteresovana lica prijave neka šalju na mejl email:


Izdvojeno sa bloga


Sudske takse

Sudske takse

Koliki će biti iznosi sudskih taksi koje se moraju platiti je detaljno predviđeno u Zakonu o sudskim taksama…
Suvlasnički odnosi

Suvlasnički odnosi

Pravo susvojine je pravo dva ili više lica (mogu biti i fizička i pravna) na fizički nepodeljenoj stvari određeno…
Podela imovine manja

Podela imovine

Prilikom podele imovine supružnika bilo da se podela vrši za vreme trajanja braka ili što je češće posle razvoda…
Gradjenje

Gradjenje na tuđem zemljištu

Ako neko gradi građevinski objekat na tuđem zemljištu različito se regulišu svojinski odnosi u zavisnosti od savesnosti i nesavesnosti…
Likvidacija firme

Likvidacija firme

Zakon o privrednim društvima detaljno uređuje postupak dobrovoljne i prinudne likvidacije. Osnovni uslov za dobrovoljnu likvidaciju…
Ujed

Ujed psa lutalice

U situaciji kada vas ujede pas lutalica mnogi ljudi se nalaze u šoku, ne znaju da imaju određena prava a ako i znaju da imaju pravo na naknadu štete…


developed by SOFT+ / © Advokat Veljko M. Veličković 2014.