Advokati - Pravni tim

Advokati Beograd - advokat Veljko Veličković
Advokat Veljko Veličković

Osnivač i vlasnik advokatske kancelarije ,,Veličković” je advokat Veljko M. Veličković.

Rođen u Beogradu 1984. godine.

Završio Četrnaestu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu- pravosudni smer. Studije je završio sa najvišim ocenama u redovnom roku.

Pripravnički staž je obavio kao advokatski pripravik čime je praktično od prvog dana rada u advokaturi. Advokatske poslove obavlja počev od 2010. godine kada je upisan u imenik Advokatske komore Beograda. Počev od prvog dana u advokaturi stiče ozbiljne kontakte i poznastva i vrlo brzo postaje zastupnik nekih renomiranih beogradskih firmi i istaknutih pojedinaca. Najviše iskustva poseduje u oblastima porodičnog prava, naknade štete, privrednog prava i radnim odnosima.

Govori engleski i francuski jezik.

Rođen u Beogradu.

Završio Prvu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Potiče iz čuvene advokatske porodice Lazarević sa preko 40 godina tradicije i ozbiljnog iskustva u advokaturi.

Advokatske poslove obavlja počev od 2013. godine kada je upisan u imenik Advokatske komore Beograda, pre toga je pripravnički staž obavio kao sudski pripravnik u različitim sudskim većima beogradskih sudova. Počev od 2015.g. se udružuje sa advokatom Veljkom Veličkovićem osnivaju pravni tim i postaju kolege .

Najviše iskustva poseduje u oblastima, obligacionog, krivičnog, ustavnog i radnog prava.

Govori engleski i nemački jezik.

Advokati Beograd - poslovni sekretar Batnoga Biljana
Poslovni sekretar Batnoga Biljana

Advokatski tim u advokatskoj kancelariji Veličković osim advokata, saradnika  sačinjava i poslovni sekretar Batnoga Biljana.
Rođena u Sisku 1989.godine.

Srednju školu završila u Beogradu 2008.g., diplomirala je na Fakultetu univerziteta u Beogradu 2016.g.

Advokatska kancelarijia Veličković je u svojstvu poslovnog sekretara prima na rad 2017.g.

Obavlja administrativno sekretarske poslove i značajno ubrzava, pospešuje i čini efikasnijim rad kancelarije. Svojom energijom doprinosi pozitivnoj atmosferi u radnoj sredini.
Govori engleski i nemački jezik.

U svoje slobodno vreme kao aktivni hobiji je zanimaju strani jezici, voli putovanja, izučava meterološke fenomene i prirodu.

Dodatna snaga

Trbojević Dušan

Advokat

Završio Pravni fakultet univerziteta u Beogradu.
Advokaturom se bavi počev od 2005.g.
Specijalnost su mu slučajevi iz oblasti porodičnog prava.

Obradović Aleksandar

Advokat

Završio Pravni fakultet univerziteta u Beogradu.
Advokaturom se bavi počev od 2015.g.
Specijalista u oblasti privrednog prava i zastupanja privrednih subjekata.