Advokati  Beograd – Pravni tim 

Advokatska kancelarija - AdvokatiProfesionalno savetovanje i zastupanje

Advokati - Naš tim stručnih advokata i saradnika

Advokati Beograd - advokat Veljko Veličković
Advokat Veljko Veličković

Osnivač i vlasnik advokatske kancelarije ,,Veličković” je advokat Veljko M. Veličković.

Rođen u Beogradu 1984. godine.

Završio Četrnaestu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu- pravosudni smer. Studije je završio sa najvišim ocenama u redovnom roku.

Pripravnički staž je obavio kao advokatski pripravik čime je praktično od prvog dana rada u advokaturi. Advokatske poslove obavlja počev od 2010. godine kada je upisan u imenik Advokatske komore Beograda. Počev od prvog dana u advokaturi stiče ozbiljne kontakte i poznastva i vrlo brzo postaje zastupnik nekih renomiranih beogradskih firmi i istaknutih pojedinaca. Najviše iskustva poseduje u oblastima porodičnog prava, naknade štete, privrednog prava i radnim odnosima.

Govori engleski i francuski jezik.

Rođen u Beogradu 1978. godine.

Završio Prvu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu –međunarodni smer.

Potiče iz čuvene advokatske porodice Lazarević sa preko 40 godina tradicije i ozbiljnog iskustva u advokaturi.

Advokatske poslove obavlja počev od 2013. godine kada je upisan u imenik Advokatske komore Beograda, pre toga je pripravnički staž obavio kao sudski pripravnik u različitim sudskim većima beogradskih sudova. Počev od 2015.g. se udružuje sa advokatom Veljkom Veličkovićem osnivaju pravni tim i postaju kolege saradnici.

Najviše iskustva poseduje u oblastima, obligacionog, krivičnog, ustavnog i radnog prava.

Govori engleski i nemački jezik.

Advokati Beograd - advokat Lazarević Aleksandar
Advokat Lazarević Aleksandar
Advokati Beograd - poslovni sekretar Batnoga Biljana
Poslovni sekretar Batnoga Biljana

Advokatski tim u advokatskoj kancelariji Veličković osim advokata sačinjava još i poslovni sekretar Batnoga Biljana.
Rođena u Sisku 1989.godine.
Srednju školu završila u Beogradu 2008.g., diplomirala je na Fakultetu univerziteta u Beogradu 2016.g.
Advokatskoj kancelariji Veličković se u svojstvu poslovnog sekretara pridružje 2017.g.
Obavlja administrativno sekretarske poslove i značajno ubrzava, pospešuje i čini efikasnijim rad kancelarije. Svojom energijom doprinosi pozitivnoj atmosferi u radnoj sredini.
Govori engleski i nemački jezik.

U svoje slobodno vreme kao aktivni hobiji je zanimaju strani jezici, voli putovanja, izučava meterološke fenomene i prirodu.

Advokati saradnici naše kancelarije

Dodatna snaga našoj firmi

Makaji Slavko

Advokat Beograd

Završio Pravni fakultet univerziteta u Novom Sadu.
Advokatske poslove obavlja počev od 1984.g.
Specijalista u oblasti krivičnog prava i zastupanja okrivljenih za krivična dela opšteg krimaliteta.

Veinović Sanja

Advokat Beograd

Završila Pravni fakultet.
Advokat je počev od 1998.g. kada je upisana imenik advokata .
Specijalista u oblasti građanskih parnica, naplate odštetnih zahteva iz saobraćajnih nezgoda i
drugih vidova štete.

Trbojević Dušan

Advokat Beograd

Završio Pravni fakultet univerziteta u Beogradu.
Advokaturom se bavi počev od 2005.g.
Specijalnost su mu slučajevi iz oblasti porodičnog prava.

Obradović Aleksandar

Advokat Beograd

Završio Pravni fakultet univerziteta u Beogradu.
Advokaturom se bavi počev od 2015.g.
Specijalista u oblasti privrednog prava i zastupanja privrednih subjekata.