Advokat naplatu potraživanjaAdvokat za naplatu potraživanja

Pravna pomoć

Advokatska kancelarija Veličković je visoko profilisana za slučajeve naplate potraživanja. Pružamo sve neophodne advokatske usluge počev od trenutka kad nam se klijenti obrate do trenutka dok dužnik dobrovoljno ne vrati dug ili mu se skine novac sa računa u postupku prinudne naplate. Naši advokati zastupaju klijente od početka vansudske naplate, kroz ceo sudski postupak, pa sve do prinudnog izvršenja pred nadležnim javnim izvršiteljem.

Pravni tim advokatske kancelarije pruža veliki broj usluga koje se odnose na naplatu potraživanja. Neke od usluga koje pružamo su:

• Konsultativni sastanci i savetovanje oko naplate potraživanja;

• Učestvovanje u pregovorima sa dužnicima oko načina vraćanja duga;

• Sastavljanje opomena pred tužbu i opomena pred prinudno izvršenje;

• Sastavljanje tužbi, platnih naloga i predloga za prinudnu naplatu;

• Zastupanje poverilaca u postupcima prinudne naplate na osnovu računa, menica i drugih verodostojnih isprava;

• Zastupanje poverilaca u postupcima prinudne naplate pred sudom na osnovu izvršnih isprava (pravosnažne i izvršne sudske odluke presude ili rešenja suda);

• Zastupanje izvršnih poverilaca u izvršnim postupcima pred nadležnim javnim izvršiteljem.

Ukoliko imate neka dodatna pitanja oko naplate potraživanja ili su vam potrebne dodatne informacije advokatsku kancelariju možete kontaktirati putem mejla ili iskoristiti kontakt formu na sajtu advokatske kancelarije. Advokatsku kancelariju možete kontaktirati i putem telefona objavljenih na sajtu. Dodatne informacije o advokatima možete dobiti i preko imenika Advokatske komore Beograda. Radno vreme kancelarije je od 08:00 h do 17:00 h, adresa advokata je u Resavskoj 8 na Vračaru.


developed by SOFT+ / © Advokat Veljko M. Veličković 2014.