Razvod - Advokatska kancelarija Veličković

Sadržaj

Saveti za pitanja razvoda braka

Advokatske usluge

Advokatska kancelarija Veličković je sticajem okolnosti u svojoj praksi imala značajan broj slučajeva vezanih za razvod braka. Danas su razvodi uglavnom vrlo neprijatno iskustvo, nažalost ima i previše slučajeva koji završe na sudu podnošenjem tužbe. Mnoge oblasti pravnog delovanja su lepše i prijatnije od razvoda braka kako za klijente tako i za advokate ali kada dođe do razvoda svakako nije loše da vam pomogne specijalizovani advokat  za razvod braka. Jedna od oblasti posebne specijalizacije advokata iz naše kancelarije su i razvodi. Višegodišnje iskustvo nam daje mogućnost kvalitetne pravne pomoći klijentima te smo se sticajem okolnosti specijalizirali i  za ovu oblast. Najznačajniji izvor prava kod razvoda braka je Porodični zakon.

Pravni tim advokatske kancelarije pruža veliki broj usluga koje se odnose na razvod braka. Neke od usluga koje pružamo su:

 • konsultativni sastanci i savetovanje oko pitanja razvoda braka;
 • sastavljanje tužbi i predloga za sporazumni razvod braka;
 • zastupanje na sudu u postupcima sporazumnog razvoda braka;
 • zastupanje u brakorazvodnim parnicama po tužbi;
 • sastavljanje sporazuma o deobi zajedničke imovine stečene u braku;
 • sastavljanje bračnih i predbračnih ugovora;
 • zastupanje u alimentacionim sporovima za izdržavanje deteta ili supružnika;
 • zastupanje u sporovima povodom deobe zajedničke imovine stečene u braku;
 • zastupanje u sporovima oko vršenja roditeljskog prava kod vanbračnih zajednica;
 • poništenje braka;
 • sastavljanje redovnih i vanrednih pravnih lekova u postupku razvoda.

 

Advokat za razvod braka

 

Kada advokat može pomoći ?

Pre početka postupka razvod potrebno je stupiti u kontakt sa drugim supružnikom da bi se utvrdilo da li ima elemenata da razvod bude sporazuman ili se mora pokrenuti tužba. Korisno je da stranka angažuje advokata u slučajevima teških porodičnih odnosa kada nema mogućnosti pomirenja. Nekada se stranke lako dogovore oko uslova razvoda ali bude problem imovina pa i tu advokat svojim znanjem i savetom može pomoći time što će predložiti model kompromisnog rešenja i isti uobličiti u pravnu formu.

Dobar advokat za razvod braka

Posebno problematična u postupku razvoda znaju da budu veštačenja na okolnost podobnosti vršenja roditeljskog prava i poveravanja dece kada je potrebno stručno znanje i puno pravničke veštine. Centar za socijalni rad često zna bude pristrasan i ne uvek u mogućnosti da izvrši pravilnu procenu, pa je potrebno angažovati tim veštaka koji će izvršiti veštačenje. Advokat može pomoći kod pronalaska veštaka i izjašnjenja na veštačenje. Dobar advokat za razvod braka može preokrenuti spor kod graničnih slučajeva kada su oba roditelja podobna da vrše roditeljsko pravo pa nijanse odlučuju.

Znanje advokata je važno kod teških povreda vršenja roditeljskog prava kada jedan supružnik drugom uskraćuje viđanje dece ili alimentaciju ovde dobar advokat mora izdejstvovati privremenu meru kojom bi se lice koje uskraćuje vršenje prava nateralo na normalno ponašanje ili sankcionisalo. Kod pisanja žalbi ukoliko do njih mora doći je opet potrebno znanje advokata. Potrebno je naći slabe tačke u presudi suda i na njih jasno i pravilno ukazati drugostepenom sudu. Ovde advokat  treba da izbegava opširnost i neodređenost već da se koncentriše na najbitnije stavke i njih da napada.

Detaljnije o advokatskim uslugama

Konsultativni sastanci i savetovanje oko pitanja razvoda braka

Preporuka za svakog  klijenta je da pre pokretanja  postupka za razvod braka dođe na konsultacije u advokatsku kancelariju. Za kratke informacije se obaveštenja mogu dobiti preko telefona ali je razgovor u četiri oka sa advokatom nešto najkorisnije što ljudi mogu sebi da priušte  u situaciji potencijlnih bračnih problema i buduće parnice.

U razgovoru će se vrlo brzo proceniti da li je bolje ići na tužbu, šta se može dobiti tužbom  ili je bolje ući u nagodbu i sporazumni razvod braka. Najbolji advokat će uvek pre preporučuti nagodbu nego tužbu što je uglavnom dobar savet.  Izuzetak su  situacije  kada su supružnici međusobno veoma  isključivi i kada se na sudu može dobiti više nego što pruža  loša nagodba. Svi ljudi moraju biti svesni da je sporazumni razvod značajno brža i jeftinija solucija od  razvoda po tužbi.

Na konsultativnim sastancima je uglavnom tema razgovora  šta se može dobiti na sudu,  koja je sudska praksa  vezano za poveravanje vršenja roditeljskog  prava, podelu imovine, alimentaciju i modele viđanja dece. U skladu sa tim se  i daje preporuka strankama u kom smeru da krenu.

Sastavljanje tužbi i predloga za sporazumni razvod braka

Kada se proceni u kom smeru treba ići sledeći korak je sastavljanje predloga za sporazumni razvod ili tužbe. Normalno je da advokati iz kancelarije pokrivaju obe solucije. Cena sastava   predloga za sporazumni razvod ili  tužbe je ista. Posao advokata u smislu težine  na pripremi oba akta je sličan.

Dobro je ponekad čak i pre pripreme jednog od prethodno navedenih akata  dođi na zajedničke konsultacije sa drugom stranom i (ili) sa njenim punomoćnikom. Često se advokati lakše dogovore od klijenata jer je manje izražen stepen subjektivnosti pri donošenju odluka što može biti korisno.

Tužba je jednostrani akt koji potpisuje jedna strana dok je predlog za sporazumni razvod dokument  koji moraju potpisati obe strane, najveća razlika između ova dva dokumenta je što tužba ne  sadrži predlog o podeli imovine.

Zastupanje na sudu u postupcima sporazumnog razvoda braka

Advokatska kancelarija Veličković iz Beograda pruža usluge zastupanja na sudu i u postupcima sporazumnog braka. Većini ljudi je neophodan advokat  prilikom sastavljanja predloga  za sporazumni razvod koji iziskuje pravničku veštinu i stručnost.

Što se tiče zastupanja na sudu u sporazumnim razvodima, stranke u većini  slučajeva mogu otići same na sud i u svemu se držati inicijalnog predloga. Svakako je preporuka da stranke imaju svog advokata  i u postupcima sporazumnog razvoda ako znaju da će i druga strana imati punomoćnika.

Praksa advokatske kancelearije je da joj se nekako najčešće za zasupanje na sudu kod sporazumnih razvoda obraćaju ljudi koji se nalaze u inostranstvu i ne mogu fizički prisustovati suđenju gde umesto klijenta odlazimo  na ročište.

Zastupanje u brakorazvodnim parnicama po tužbi

Svakako da je preporuka da kljenti u  brakorazvodnim parnicama po tužbi angažuju neku iskusnu advokatsku kancelariju. Dobrih punomoćnika ima i mogu se uz dosta truda pronaći. Razvodi po tužbi se stresni za sve učesnike spora  pa i za punomoćnike jer iziskuju veliku odgovornost.

Od svih slučajeva kojima se advokati bave iz ličnog iskustva kažemo da su brakorazvodne parnice jedno od najneprijatnijih iskustava. Uvek je lepše i lakše zastupati nekog klijenta u drugim parničnim postupcima ( npr. u postupku naknade štete) nego u brakorazvodnoj parnici. Nagrada i satisfakcija  u slučaju uspeha kod ovakvih sporova je velika ako se advokat nalazi na pravoj strani. Advokati mogu napraviti  i pogotovo kod ovih slučajeva prave razliku na sudu u korist klijenata.

Sastavljanje sporazuma o deobi zajedničke imovine stečene u braku

Za razliku od prethodno navedenih slučajeva sporazumi o deobi zajedničke imovine su uglavnom lepo i zanimljivo iskustvo i uvek korisni. Ovi sporazumi zbog složenosti spadaju u domen  rada advokatske kancelarije i posebno su potrebni kada klijenti poseduju nepokretnosti.

Nekako u praksi  najčešće se kod ovih sporazuma ide na to da jednom supržniku pripadne određena nepokretnost a da drugi supružnik bude isplaćen za svoj u deo u sticanje te nepokretnosti. U slučajevima kada nema dovoljno novca za isplatu,  nepokretnosti se prodaju i novac se  u određenom unapred dogovorenom  razlomku deli.

Sporazumi o deobi imaju veći značaj  kod sticanja motornih vozila tokom trajanja braka,  zbog njihove velike vrednosti i mogućnosti da uđu u sporazum jer se o njima vodi pisana evidencija. Ostale pokretnosti osim računa u bankama imaju manji značaj i često  nisu podobne za unošenje jer se o njima ne vodi evidencija kod nadležnih organa  pa se često i ne unose u predlog (npr. pokućstvo nameštaj i sl.).

Sastavljanje bračnih i predbračnih ugovora

Usluge sastavljanja bračnih i predbračnih ugovora najčešće pružamo imućnijim klijentima koji sklapaju brak sa manje imućnim u po pravilu mlađim i atraktivnijim partnerima. Kroz bračni i predbračni ugovor se jasno može definisati šta predstavlja imovinu svakog lica i šta će kome pripasti u slučaju razvoda. Bračni ugovori su  korisni  da bi se imovinski odnosi rešili i da bi se izbegli dugotrajni sporovi oko imovine.

Bračni ugovori su uglavnom dokaz imućnijim supružnicima da druga strana nije sa njima zbog njihove imovine već zbog njih samih ali se  u Srbiji još uvek nekako izbegavaju i ne gledaju se sa nekim visokim mišljenjem. Često obe strane ulažu u brak i svoju posebnu imovinu koja se dalje povećava zajedničkim radom te je korisno regulisati status i ove imovine.  Predbračni i bračni ugovori su još uvek u Srbiji retki.

Zastupanje u alimentacionim sporovima za izdržavanje deteta ili supružnika

Sa pitanjem razvoda braka je neraskidivo povezano i pitanje alimentacije nad decom jer se i o alimentaciji mora odlučiti u brakorazvodnoj parnici. Zakon daje dosta širok raspon kod određivanja alimentacije  i to počev  od 15% pa do 50%  zarade onoga koji je plaća. Čim nešto ima toliko širok raspon naravno da se povećavanja uloga,  kako suda koji odlučuje o tome tako  i advokata obe strane što bi bilo drugačije da  zakon daje  manji opseg.

Usluga naše advokatske kancelarije je da se maksimalo alimentacija smanji kad se zastupa klijent koji je plaća a da se sa druge strane maksimalno poveća kada se zastupa klijent koji je dobija i ovo ne treba kriti. Metodi kojima se dolazi do ovoga su dozvoljeni i iziskuju ozbiljno znanje i iskustvo.

Manji značaj od izdržavanja dece ima izdržavanje supružnika koje se može raspravljati u brakorazvodnoj parnici ali i odvojeno. Uslovi za izdržavanje deteta su da je supružnik  nezaposlen i da nema mogućnosti da radi. Obaveza izdržavanja supružnika maksimalno može trajati 5 godina te u praksi ima daleko manji značaj nego izdržavanje dece.

Zastupanje u sporovima povodom deobe zajedničke imovine stečene u braku

Ako razvod nIje sporazuman već po tužbi, uglavnom nakon  razvoda dolazi rešavanje pitanja podele imovine te i ovoj oblasti kao usko povezanoj sa razvodom pružamo pravnu pomoć. O podeli imovine je detaljno pisano na strani  podela imovine  nakon razvoda  te tu možete detaljnije saznati sve o podeli imovine.

Najbolji savet koji  kod podele  imovine može dati  dobar advokat  za razvod je da se  dođe do nagodbe jer su sporovi oko podele imovine i teški i  skupi. Sporovi oko podele imovine se mogu voditi i pre postupka razvoda ali ovo nikome ne preporučujem jer je bolje prvo rešiti razvod pa podelu imovine.

Zastupanje u sporovima oko vršenja roditeljskog prava kod vanbračnih zajednica

Mnogi ljudi ne vole da sklapaju brak jer nemaju neko mišljenje o instituciji braka. Ljudi koji nisu sklopili brak sa druge strane često imaju vanbračnu decu. Kada dođe do prekida vanbračne zajednice neophodno je regulisati pitanje starateljstva nad decom. Podnosi se tužba za uređenje vršenja rdoiteljskog prava, koju sastavljamo i pružamo dalju pravnu pomoć.  Za ove sporove važi ono što je rečeno i za bračne sporve oko zastupanja a  vezano za vršenje roditeljskog prava jer su praktično identični.

Poništenje braka

Advokatske usluge poništenja braka su dosta retke u praksi  jer su razlozi za poništenje retki  ali i ove usluge  pružamo. U praksi se najviše poništenja brakova događa iz razloga zato što je brak sklpoljen iz nekih drugih motiva a ne radi zajednice života. Zabluda vezana za svojstva supružnika je takođe razlog za poništenj braka. O ponišenju braka i razlozima za to možete saznati detaljno na  pravnom portalu. U Srbiji godišnje ima nekih 20-30 slučajeva poništenja  braka za razliku od više hiljada slučajeva razvoda.

Sastavljanje redovnih i vanrednih pravnih lekova u postupku razvoda

Kada se u postupku razvoda završi prvostepeni postupak imamo  situacije da presuda suda nije korektna i da se mora pobijati. Usluge naše kancelarije se odnose i na ovaj postupka kada je neophodno napisati žalbu na presudu ili vanredni pravni lek. Žalbu je najteže napisati i za nju treba najviše iskustva i pravnog znanja.

Pišemo žalbe kako u postucima gde smo mi zastupali klijente tako i u postupcima gde su ih neki drugi advokati za razvod manje ili više uspešno zastupali. Žalba se predaje sudu koji je doneo presudu a o njoj odlučuje Apelacioni sud. Kod pisanja žalbe je svakako preporuka da se angažuje advokat ako    već nije ranije  angažovan  iz  raznoraznih razloga.

Kome se obratiti ?

Ukoliko imate neka dodatna pitanja oko razvoda braka ili su vam potrebne dodatne informacije advokatsku kancelariju možete kontaktirati putem mejla ili iskoristiti kontakt formu na sajtu advokatske kancelarije. Advokatsku kancelariju možete kontaktirati i putem telefona objavljenih na sajtu. Dodatne informacije o advokatima možete dobiti i preko imenika Advokatske komore Beograda. Radno vreme kancelarije je od 08:00 h do 17:00 h , adresa advokata je u Resavskoj 8 na Vračaru.

Razvod braka je oblast kojom se u okviru advokatske kanclearije najviše bavi:

Veljko Veličković

Advokat
Biografija

Pročitajte još

Divorce lawyer