Advokat za nasledno pravo

Nasledno pravo - Advokatske usluge

Rešite se spornih odnosa

Pravna pomoć

Advokatska kancelarija Veličković ima višegodišnje iskustvo u slučajevima koji se odnose na nasledno pravo. Često su nasledni odnosi između naslednika komplikovani i sporni, radi rešavanja istih i uspešnog zastupanja je strankama ponekad neophodan advokat specijalizovan za nasledno pravo. Jedna od oblasti posebnog interesovanja advokata iz naše kancelarije su i nasledni odnosi. Praktično višegodišnje iskustvo kako u vanparničnim ostavinskim postupcima tako i parnicama koje se vode povodom spornih naslednih odnosa daju mogućnost kvalitetne pravne pomoći klijentima.

Advokat za nasledno pravo - advokatska kancelarija Veličković

Pravni tim advokatske kancelarije pruža praktično sve usluge koje se odnose na nasledno pravo. Neke od usluga koje pružamo su:

 • konsultativni sastanci i savetovanje oko naslednih odnosa;
 • sastavljanje predloga i pokretanje ostavinskog postupka;
 • sastavljanje naslednih izjava;
 • zastupanje u ostavinskom postupku pred sudom ili javnim beležnikom;
 • zastupanje u postupcima povodom lišenja ili razbaštinjenja naslednika;
 • zastupanje u postupcima povodom povećanja ili smanjenja naslednog dela supružnika;
 • zastupanje u postupcima povodom zaštite nužnog dela;
 • izdvajanje zajedničke imovine iz ostavinske mase;
 • sastavljanje, izvršenje i poništenje testamenta;
 • tumačenje testamenta;
 • sastavljanje naslednih ugovora (ugovor o doživotnom izdržavanju i ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života);
 • ulaganje redovnih pravnih lekova u ostavinskom postupku.

U naslednom pravu postoje situacije kada su advokati posebno korisni stranci, jedan od primera je testament kao strogo formalan posao, kod testamenta vrlo lako može da se desi da testament ne ispunjava formalne uslove za punovažnost ako se izostavi samo neka sitnica. Jedan od primera za to je alografski testament ili testament pred svedocima. Kod ovog testamenta dovoljno je da stranka ne unesi izjavu da je volja učinjena testamentom njena poslednja volja i ovo pismo neće imati vrednost testamenta niti će se na osnovu ovakvog pismena moći ostvariti bilo kakva nasledna prava. Zbog ovakvih sitnica koje mogu ljudima zagorčati život je često korisna stručna pomoć advokata.

Posebno mogu biti problematični ugovori o doživotnom izdržavanju koje kasnije rodbina primaoca izdržavanja pokušava da obara. Da ugovor ne bi mogao nikako biti oboren najbolji savet advokata je da se pre zaključenja ugovora pribavi lekarsko uverenje da je primalac izdržavanja psihički zdrav i da ima sposobnost za rasuđivanje. Ovakav pregled obavljaju lekari neuropsihijatri koji nakon pregleda mogu dati pozitivan nalaz da je sposobnost za rasuđivanje primaoca izdržavanja očuvana. U ovakvom slučaju jako je teško oboriti ugovor o doživotnom izdržavanju čak i u slučaju posedovanja medicinske dokumentacije primaoca izdržavanja.

Situacija gde su advokati posebno važni za klijenta su ostavinske rasprave kada je između naslednika sporno neko pravo. U ovim situacijima se pravo drugome naslednom učesniku mora osporiti na ostavinskoj raspravi da bi sud mogao prekinuti ostavinski postupak i naslednog učesnika koji pravo osporava uputiti na parnični postupak. Ovde propuštanje roka za osporavanje prava ili podnošenje tužbe može skupo koštati naslednog učesnika koji je propustio rok. Iskustvo i stručna pomoć advokata u ovim slučajevima ima neprocenjivu vrednost radi izbegavanja štete stranke.

Da bi se neko mogao nazvati advokat za nasledno pravo to podrazumeva da taj advokat mora imati ozbiljno iskustvo u naslednim sporovima i ostavinskim raspravama kao i pri sačinjavanju naslednih ugovora i testamenata. Zbog velike vrednosti ovih poslova budući da je predmet ostavnskih rasprava celokupna imovina iza nekog lica zahteva se posebna odgovornost, znanje i stručnost advokata.

Ukoliko imate neka dodatna pitanja oko naslednog prava ili su vam potrebne dodatne informacije advokatsku kancelariju možete kontaktirati putem mejla ili iskoristiti kontakt formu na sajtu advokatske kancelarije. Advokatsku kancelariju možete kontaktirati i putem telefona objavljenih na sajtu. Dodatne informacije o advokatima možete dobiti i preko imenika Advokatske komore Beograda. Radno vreme kancelarije je od 08:00 h do 17:00 h, adresa advokata je u Resavskoj 8 na Vračaru.

Nasledno pravo je oblast kojom se u okviru advokatske kanclearije bave:

Veljko Veličković

Advokat

Lazarević Aleksandar

Advokat