Naplata potraživanja - Advokati Beograd

Saveti za pitanja naplate

Pravna pomoć

Advokatska kancelarija Veličković – Advokati Beograd je profilisana za slučajeve naplate potraživanja. Pružamo sve neophodne advokatske usluge počev od trenutka kad nam se klijenti obrate do trenutka dok dužnik dobrovoljno ne vrati dug ili mu se skine novac sa računa u postupku prinudne naplate. Specijalizovani  advokat za naplatu potraživanja je koristan da vam da savet kad imate problem oko naplate potraživanja. Naši advokati zastupaju klijente od početka vansudske naplate, kroz ceo sudski postupak, pa sve do prinudnog izvršenja pred nadležnim javnim izvršiteljem.

advokat za naplatu potraživanja

Naša advokatska kancelarija u Beogradu pruža veliki broj usluga koje se odnose na naplatu potraživanja.  

Usluge koje obavljamo za klijente su:

• Sastanci i savetovanje vezano za  naplatu potraživanja;

• Učestvovanje u pregovorima sa dužnicima oko načina vraćanja duga;

• Opomene pred tužbu i opomene pred prinudnu naplatu;

• Sastavljanje tužbe, platnog naloga i predloga za prinudno izvršenje;

• Zastupanje poverilaca u postupcima prinudne naplate na osnovu računa, menica i drugih verodostojnih isprava;

• Zastupanje poverilaca u postupcima prinudne naplate pred sudom na osnovu izvršnih isprava (pravosnažne i izvršne sudske odluke presude ili rešenja suda);

• Zastupanje u izvršnim postupcima pred nadležnim javnim izvršiteljem.

 Dodatne informacije o advokatima  se mogu  pribaviti  i preko imenika Advokatske komore Beograda.  Naše radno vreme je od 09:00 h do 17:00 h, adresa  advokata je Beograd ulica Resavska 8.

Kontaktirajte nas :

Kancelarija Veličković- Advokati Beograd