Veličković Veljko


Advokatska kancelarija Veličković u Beogradu

Advokat

Obrazovanje

Profesionalno članstvo

Jezik

Seminari

Biografija

Advokat Veljko Veličković je osnivač i vlasnik advokatske kancelarije ,,Veličković”. Pripravnički staž je obavio kao advokatski pripravik čime je praktično od prvog dana rada u advokaturi. Advokatske poslove obavlja počev od 2010. godine kada je upisan u imenik Advokatske komore Beograda.
Počev od prvog dana u advokaturi stiče ozbiljne kontakte i poznastva i vrlo brzo postaje zastupnik pojedinih renomiranih beogradskih firmi i istaknutih pojedinaca. Najviše iskustva poseduje u oblastima porodičnog prava, naknade štete, privrednog prava i radnim odnosima.
Veljko Veličković rođen u Beogradu 1984. godine, završio je Četrnaestu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu – pravosudni smer. Studije je završio sa najvišim ocenama u redovnom roku. Nakon završenog fakulteta na godinu dana odlazi u Francusku gde se bavio poslovima vezanim za osiguranje.
Po povratku u zemlju je radio na pravnim poslovima u Gradskoj upravi grada Beograda da bi se vrlo brzo preorijentisao u advokatske vode i upisao u imenik advokatskih pripravnika i kasnije advokata. Veljko kordinira rad kancelarije, sprovodi najznačajnije sastanke sa klijentima i zastupa kancelariju u najtežim, najodgovornijim i najkompleksnijim predmetima.

Oblasti interesovanja 

Oblasti od posebnog interesovanja su mu porodično pravo i zaštita prava deteta, razvodi, sporovi oko alimentacije, starateljstva i podele imovine. Pokušava da kroz kompleksnu analizu pravnog problema dođe do najcelishodnijeg rešenja za klijenta i predloži optimalno rešenje sa čime se stranke najčešće slože i kroz međusobni dogovor se stremi zacrtanom cilju.
Osim porodičnog prava interesovanje pokazuje ka obligacionom pravu a posebno pravu na naknadu štete. Odštetne zahteve ispostavlja prema raznim subjektima počev od države, opštinske samouprave, osiguravajućih društava pa do krivaca kao fizičkih lica. U okviru obligacionog prava ga zanimaju i poslovi vezani za promet nekretnina pa u tom smislu klijentima pruža kompletnu pravnu podršku vezanu za kuporodaju i drugi promet nekretnina.
Zastupnik je u slučajevima iz radnog prava prevashodno povodom nezakonith otkaza i neisplaćenih potraživanja iz radnih odonsa. U nekim predmetima brani kolektivna prava radnika i bivših zaposlenih.

Advokati Beograd - advokat Veljko Veličković

Kontakt: