Veinović Sanja

Advokat

Obrazovanje

Profesionalno članstvo

Jezik

Advokat Veinović Sanja je advokat saradnik advokatske kancelarije Veličković. Svoje pravno obrazovanje je započela na Pravnom fakultetu univerizeteta u Rijeci da bi se nakon toga preselila u Beograd i položila pravosudni ispit 1998. Karakteristike su joj odmerenost, taktičnost i veliko iskustvo u pregovorima povodom spornih pravnih pitanja i pre svega mirnog rešenja spora u interesu stranke.

Završila pravni fakultet sa visokom prosečnom ocenom. Advokatske poslove obavlja počev od 1998.g. kada je položila pravosudni ispit upisana u imenik advokata i započela karijeru u Beogradu.

Još od rane mladosti Sanja pokazuje interesovanje prema obligacionom pravu, izradi ugovora, i naknadi štete. U oblasti naknade štete posebno iskustvo poseduje u naplati materijalne i nematerijalne štete u saobraćaju i povredama na radu. Vrlo brzo sa položaja zastupnika oštećenih dolazi do položaja gde je najprestižnije osiguravajuće kuće angažuju da bude njihov punomoćnik u složenim postupcima, štetama visoke vrednosti i regresnim štetama kada se ostvaruje pravo na regres prema krivcu.

Advokat Veinović Sanja – advokat saradnik kancelarije Veličković

Sanja je advokat parničar sa ogormnim iskustvom u parničnim postupcima, pregovorima zaključenju nagodbi i izvršenju pravosnažnih presuda u izvršnom postupku. Poseduje iskustvo i u upravnim posupcima, upravnim i radnim sporovima i drugim postupcima usmerenim prema nezakonitim odlukama koja se moraju poništavati pred sudom. Zanimaju je i poslovi vezani za prometovanje nepokretnostima gde pruža neophodnu pravnu pomoć.

Advokati Beograd - advokat Sanja Veinović

Kontakt: