Trbojević Dušan

Advokat

Obrazovanje

Jezik

Advokat Trbojević Dušan je advokat i spoljni saradnik advokatske kancelarije. Potiče iz beogradske pravničke porodice gde su mu porodični članovi više od 30 godina bili istaknuti predstavnici na najodgovornijim pravnim poslovima u pravosudnim organima.

Završio Pravni fakultet univerziteta u Beogradu sa visokom prosečnom ocenom. Advokatske poslove obavlja počev od 2005.g.

U mladosti je bio zaposlen u sektoru finansijskih i bankarskih poslova kao diplomirani pravnik da bi od 2005.g. prešao u advokaturu. Dobar vremenski period po diplomiranju je proveo i u inostranstvu i to Engleskoj gde se usavršavao i sticao dodatno iskustvo. Poseduje znanja i iz anglosaksonskog prava koja mu omogućavaju svu širinu koju pravnički poziv može zahtevati. Po povratku u Srbiji po položenom pravosudnom ispitu započinje advokatsku delatnost.

Specijalizacija advokata

Specijalista je u oblasti porodičnog prava gde pruža usluge pravnog savetovanja i zastupanja. Poseduje veliko iskustvo alimentacionim sporovima, razvodima, postupcima vezanim za poveravanje dece i naslije u porodici. Poseduje ozbiljno iskustvo u postupcima pregovora i medijacije.

Kontakt: