Lazarević Aleksandar

Advokat

Obrazovanje

Profesionalno članstvo

Seminari

Oblasti interesovanja

Jezik

 Lazarević Aleksandar rođen u Beogradu 1978. godine. Završio Prvu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu – međunarodni smer.

Potiče iz čuvene advokatske porodice Lazarević sa preko 40 godina tradicije i ozbiljnog iskustva u advokaturi. Za advokatski poziv se zainteresovao u ranoj mladosti jer mu je otac bio asistent na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu i kasnije vrhunski advokat. Aleksandar samo nastavlja uspešnu porodičnu pravnu tradiciju.

Advokatske poslove obavlja počev od 2013. godine kada je upisan u imenik Advokatske komore Beograda, pre toga je pripravnički staž obavio kao sudski pripravnik u različitim sudskim većima beogradskih sudova. Počev od 2015.g. se udružuje sa advokatom Veljkom Veličkovićem osnivaju pravni tim i postaju kolege saradnici. Aleksandar ima posebnu kancelariju sa sedištem u Beogradu u ul. Džordža Vašingtona ali tesno sarađuje sa advokatskom kancelarijom Veličković. 

Lazarević Aleksandar – advokat saradnik kancelarije Veličković

Aleksandra karakteriše temeljna pravna analiza i mogućnost shvatanja kompleksnih pravnih problema. Probleme pokušava da reši putem pregovora i postizanja nagodbe pa tek onda ako je neophodno sudskim putem. Najviše iskustva poseduje u oblasti, obligacionog prava. Specijalista u oblasti naknade štete iz različitih pravnih osnova. Zastupnik desetina grupa radnika povodom nezakonitih otkaza i neisplaćenih potraživanja. Zastupao je radnike u postupcima po ustavnim žalbama i predstavkama sudu Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Advokati Beograd - advokat Lazar

Kontakt: