Otkaz ugovora o radu na neodređeno vreme

otkaz ugovora o radu na određeno vreme

Kada se spominje  otkaz ugovora o radu na neodređeno vreme treba reći da postoje četiri grupe razloga za prestanak radnog odnosa i to su : razlozi za otkaz koji nastaju krivicom zaposlenog (npr. povreda radne discipline); prestanak radnog odnosa koji nastaje saglasnom voljom poslodavca i zaposlenog (sporazumni raskid radnog odnosa) ; prestanak radnog odnosa koji […]