Naknada štete saobraćajna nezgoda sudska praksa

Stavovi suda

Stavovi suda o naknadi štete NAKNADA ŠTETE NASTALE U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI (ČL. 200 ZOO) GARANTNI FOND ČINE SREDSTVA KOJA SE OBRAZUJU DOPRINOSOM ORGANIZACIJE ZA OSIGURANJE RADI EKONOMSKE ZAŠTITE PUTNIKA I TREĆIH OŠTEĆENIH LICA I TA SREDSTVA, IZMEĐU OSTALOG, KORISTE SE ZA NAKNADU ŠTETE, ZBOG SMRTI, POVREDE TELA ILI NARUŠAVANJA ZDRAVLJA, PROUZROKOVANE UPOTREBOM NEPOZNATOG MOTORNOG VOZILA. […]

Šta je advokat ?

Sta je advokat

Šta je advokat? Advokatura je profesionalno obavljanje advokatske delatnosti. Advokatura predstavlja samostalnu i nezavisnu pravnu službu. Advokat je lice koje je upisano u imenik advokata koje je položilo advokatsku zakletvu i koje se bavi advokaturom saglasno Zakonu o advokaturi. Advokat je svaki advokat ponaosob i svi advokati koji jesu ili su bili pripadnici zajedničke advokature. Zajednička […]