Ujed psa lutalice – Naknada štete

U situaciji kada vas ujede pas lutalica mnogi ljudi se nalaze u šoku, ne znaju da imaju određena prava a ako i znaju da imaju pravo na naknadu štete nisu sigurni kako da realizuju njegovu zaštitu. Na ovom mestu će se pokušati detaljno objasniti postupak naknade štete u slučaju ujeda psa lutalice.Prilikom ujeda psa lutalice […]

Likvidacija firme

Uslovi za likvidacijuZakon o privrednim društvima detaljno uređuje postupak dobrovoljne i prinudne likvidacije. Osnovni uslov za dobrovoljnu likvidaciju je da privredno društvo ima dovoljno sredstava da namiri svoje obaveze prema svim poveriocima. Ukoliko je privredno društvo prezaduženo ono ne može sprovoditi postupak likvidacije već samo stečaj. Sa druge strane prinudna likvidacija se sprovodi po ispunjenju zakonom propisanim uslova od […]

Građenje na tuđem zemljištu

Ako neko gradi građevinski objekat na tuđem zemljištu različito se regulišu svojinski odnosi u zavisnosti od savesnosti ili nesavesnosti graditelja i vlasnika zemljišta kao i vrednosti samog zemljišta i izgrađenog građevinskog objekta.Ako je graditelj savestan (nije znao niti mogao znati da gradi na tuđem zemljištu) a vlasnik zemljišta je nesavestan (znao za gradnju a nije […]

Podela imovine

Podela bračne tekovineUvodPrilikom podele imovine supružnika bilo da se podela vrši za vreme trajanja braka ili što je češće posle razvoda postavlja se pitanje da li imovina ima status zajedničke ili posebne imovine.Posebna imovina predstavlja imovinu koja se izuzima iz procesa deobe i ona pripada isključivo supružniku koji ju je stekao. Zajednička imovina predstavlja imovinu […]

Suvlasnički odnosi

Pravo susvojinePravo susvojine je pravo dva ili više lica (mogu biti i fizička i pravna) na fizički nepodeljenoj stvari određeno u idealnom delu (npr. polovina, četvrtina, osmina ) taj deo nije realno određen (suvlasnik stana primera radi ima svoje pravo svojine upisano u katastru u određenom razlomku ali koji je to tačno realni deo da […]