Sudske takse

Koliki će biti iznosi sudskih taksi koje se moraju platiti je detaljno predviđeno u Zakonu o sudskim taksama i to u Taksenoj tarifi koja predstavlja sastavni deo zakona. Taksena tarifa sadrži odredbe o tarifnim brojevima počev od 1 zaključno sa 41 iz kojih se tačno može videti koliki su iznosi sudskih taksi predviđeni za pojedine […]