Advokati Beograd

Advokatska kancelarija Veličković

Sadržaj

Pravni tim advokatske kancelarije Veličković

Advokatska kancelarija Veličković – Advokati Beograd. Pravni tim advokatske kancelarije  se sastoji od stručnjaka u oblasti građansko pravnih i imovinsko pravnih odnosa. Trudimo se da svojim znanjem pokrijemo celokupnu oblast građanskog prava. Smatramo da smo jedna od vodećih advokatskih kancelarija u oblasti građanskog prava u Srbiji i regionu kao posebno specijalizovani advokati za imovinsko pravne odnose. Zastupamo veći broj istaknutih pojedinaca, privredne kompanije i druge subjekte. Sarađujemo sa mnogim značajnim privrednim subjektima koje zastupamo pre svega u oblasti privrednog prava i naplate potraživanja. Veliki broj naših klijenata čine i  fizička lica.

Svoje delovanje smo proširili i na teritoriju bivših jugoslovenskih republika i deo Evrope. Poslujemo u skladu sa najvišim vrednostima po ugledu na najveće evropske i američke kancelarije. Svoj rad zasnivamo na transparentnim cenama u skladu sa advokatskom tarifom i realnim očekivanjem stranke. Advokatska kancelarija Veličković odnosno njeni advokati u izvesnim slučajevima pružaju pro bono advokatske usluge, na ovaj način pokušavamo da budemo solidarni sa klijentima. Kancelarija se nalazi u  centru Beograda sa sedištem u ulici Resavskoj 8 na Vračaru. Kontaktirajte advokatsku kancelariju Veličković iz Beograda za profesionalni savet.

Pravo mesto za Vas

Načela kojima se rukovodimo

Advokat pored osnovne dužnosti da štiti interese klijenata, mora da bude čuvar ustavnosti i zakonitosti i da uvek ukazuje na povrede propisa kako sa strane sudske tako isto u slučaju potrebe i od strane izvršne vlasti. Advokat mora da poštuje Kodeks profesionalne etike advokata. Dobar advokat zna da je najbolja preporuka za njega da bude nezavistan, savestan, pošten, da čuva advokatsku tajnu i ugled advokature. Preporuka za dobrog  advokata trebaju da budu još veliko znanje, odmerenost i analitičan prilaz problemu. Ovim načelima rada sam se rukovodio kada je advokatska kancelarija osnovana,  upisao se u imenik advokata  i počeo da se bavim advokaturom. 

Naš pravni tim će  uvek  biti spreman da Vam pomogne u bilo kom Vašem slučaju i da vam izađe u susret sa predlozima i savetima. 

Profesionalno zastupanje
Advokat Beograd - Advokat Veličković Veljko
Veljko Veličković, Advokat

Osnivač i vlasnik advokatske kancelarije ,,Veličković” je advokat Veljko M. Veličković.

Rođen u Beogradu 1984. godine.

Završio Četrnaestu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu- pravosudni smer. Studije je završio sa najvišim ocenama u redovnom roku.

Pripravnički staž je obavio kao advokatski pripravik čime je praktično od prvog dana rada u advokaturi. Advokatske poslove obavlja počev od 2010. godine kada je upisan u imenik Advokatske komore Beograda. Počev od prvog dana u advokaturi stiče ozbiljne kontakte i poznastva i vrlo brzo postaje zastupnik nekih renomiranih beogradskih firmi i istaknutih pojedinaca. Najviše iskustva poseduje u oblastima porodičnog prava, naknade štete, privrednog prava i radnim odnosima.

Govori engleski i francuski jezik.

Advokatska tarifa

Advokatska kancelarija je smeštena u samom srcu Beograda sa iskusnim timom advokata na čelu, uvek je spremna da Vam izađe u susret i pruži najbolju moguću profesionalnu uslugu.

Za razliku od nekih drugih advokatskih kancelarija u Beogradu pokušavamo svojim klijentima da obezbedimo moderan pristup u rešavanju pravnih problema uz zadržavanje maksimalne korektnosti u međusobnim odnosima. Najbolja preporuka koju mogu dobiti advokati su zadovoljni klijenti. Težimo da kroz dinamičan i savremen pristup pružimo pravnu pomoć u različitim pravnim oblastima na način da potrebe klijenata budu što efikasnije ostvarene.  Koliki će biti nivo uspešnosti u nekom poslu zavisi od brzine koja je potrebna da se shvate promene koje dolaze i da se na te promene pruži adekvatan odgovor. Gledamo da svojim odnosom prema obavezama i kvalitetnim standardom  ponašanja širimo dobru reputaciju.

advokatska kancelarija Velickovic
advokatska kancelarija 2

Odnos sa klijentima

Zaštita klijenata

Advokat u razgovoru sa klijentom uz proučavanje dokumentacije dolazi do cilja kome se stremi što dovodi do saradnje na obostrano zadovoljstvo čime se izbegavaju nesporazumi na relaciji advokat-klijent, uostalom dobra preporuka za advokata  i zadovoljan klijent je nagrada u radu svakog advokata. Sa klijentima potpisujemo pisani ugovor o zastupanju gde se jasno predviđaju prava i obaveze svake strane čime se za razlku od nekih nesavesnih kolega izbegavaju nejasnoće u odnosima, nezadovoljstva i obmane klijenata.

Advokatska kancelarija Veličković Beograd odnosno svi  njeni advokati su obavezno osigurani polisom osiguranja od profesionalne odgvornosti za greške u postupanju čime se čak i za slučaj grešaka strankama obezbeđuje puna pravna zaštita, međutim sa ponosom ističemo da do sada nikada za sve godine rada osiguranje nije aktivirano što govori o savesnosti i kvalitetnom radu.

01

Profesionalnost

Na prvom mestu! Nešto što u svakom trenutku možete očekvati od nas. Profesionalnost  prvo  preporučuje advokata.  Dobar advokat tu  preporuku mora opravdati

02

Fokusiranost

Svaki slučaj dobija našu punu pažnju i posvećenost bez obzira na težinu. Nekada i mali klijenti donesu veliku preporuku. Fokusiranost pravi razliku na sudu između advokata.

03

Ozbiljnost

Sve naše klijente shvatamo ozbiljno i odlučni smo da im pomognemo. Ozbiljnost mora biti vrhunski standard u obavljanju posla. Advokatska kancelarija Veličković – Advokati Beograd svaki slučaj shvata ozbiljno.

“Error(ignorantia) iuris nocet,facti non nocet.”
Zabluda o pravu škodi, zabluda o činjenicama ne škodi.

Preporuka za dobrog advokata su klijenti

Advokatska kancelarija - Reference

Šta ljudi misle o nama

Preporuke za advokata