Kontakt podaci

Advokat Veličković M. Veljko
Adresa: Resavska 8 11000 Beograd
Mobilni: 064-514-6577
Tel: 011-3242-544
E-mail: veljkov6@gmail.com

Naknada štete

   naknada stete u saobracaju

   naknada stete u saobracaju
Primeri iz sudske prakse

Na ovoj stranici ćete pronaći neke zanimljive primere iz sudske prakse

STICANjE PRAVA SVOJINE ODRŽAJEM

STICANjE PRAVA SVOJINE ODRŽAJEM

1. Kako je tužilac zaključio usmeni ugovor o kupoprodaji, koji prema čl. 4. Zakona o prometu nepokretnosti ne proizvodi pravno dejstvo, to njegova državina nije zakonita, pa je za sticanje prava svojine održajem za savesnog držaoca potreban rok od 20 godina.
Obrazloženje:
Tužilac sa pok. prodavcem nije nikada zaključio pismeni ugovor o prodaji sporne nekretnine. Njihov usmeni sporazum ne predstavlja ugovor u smislu čl. 4. Zakona o prometu nepokretnosti, pa kako nema pismenu formu takav ugovor ne proizvodi pravno dejstvo. Kako tužilac nema punovažan pravni osnov za sticanje prava svojine, odnosno pismeni ugovor o kupoprodaji, to njegova državina nije zakonita. U tom slučaju za sticanje prava svojine na tuđoj stvari održajem za savesnog držaoca potreban je rok od 20 godina, kao što predviđa čl. 28. st. 4. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima. S obzirom da ovaj rok od 20 godina nije protekao, jer tužilac drži parcelu od 1985. godine, to nisu ispunjeni uslovi za sticanje prava svojine održajem.
(Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. broj 10207/95 od 23.11.1995. god.).

STICANjE SVOJINE OD NEVLASNIKA (ČLAN 31. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA)

STICANjE SVOJINE OD NEVLASNIKA (ČLAN 31. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA)

Savesno lice stiče pravo svojine na pokretnu stvar koju je pribavilo od nevlasnika koji u okviru svoje delatnosti stavlja u promet takve stvari, od nevlasnika kome je vlasnik predao stvar u državinu na osnovu pravnog posla koji nije osnov za pribavljanje prava svojine, kao i na javnoj prodaji.

Obrazloženje: Prema odredbi člana 31. stav 1. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, savesno lice stiče pravo svojine na pokretnu stvar koju je pribavilo uz naknadu od nevlasnika koji u okviru svoje delatnosti stavlja u promet takve stvari, od nevlasnika kome je vlasnik predao stvar u državinu na osnovu pravnog posla koji nije osnov za pribavljanje prava svojine, kao i na javnoj prodaji. U konkretnom slučaju vršeno je ispravljanje originalnog broja šasije spornog vozila, što znači da je sporno vozilo izašlo iz državine vlasnika protivno njegovoj volji, te je savesno sticanje isključeno ne samo za prvog sticaoca, već i za sve kasnije sticaoce, pa i za tužioca, kako pravilno zaključuje prvostepeni sud. Ugovor o prodaji vozila je zaključen između tužioca i drugotuženog, što znači da se nije radilo o komisionoj prodaji vozila, kako pravilno zaključuju nižestepeni sudovi. Iz navedenih razloga neosnovano se u reviziji tužioca ukazuje na pogrešnu primenu materijalnog prava.
(Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. broj 2977/99 od 27.9.2000. godine).


‹ First  < 3 4 5 6 7 8 9 10 > 
 
developed by SOFT+ / © Advokat Veljko M. Veličković 2014.