.
.
Kontakt podaci

Advokat Veličković M. Veljko
Adresa: Resavska 8 11000 Beograd
Mobilni: 064-514-6577
Tel: 011-3242-544
E-mail: veljkov6@gmail.com

Naknada štete

   naknada stete u saobracaju


Usluge


Advokatska kancelarija pruža usluge u gotovo svim oblastima prava, najčeše ali ne i jedine usluge koje pružamo su iz oblasti:


-PRAVO OSIGURANJA:
(savetovanje i zastupanje u postupku naknade štete pred osiguravajućim društvima, zastupanje pred sudovima)

-KRIVIČNO PRAVO:
(zastupanje fizičkih lica u delima opšteg kriminaliteta, zastupanje pravnih lica u krivičnim delima i privrednim prestupima, zastupanje oštećenih lica krivičnim delima)

-OBLIGACIONO PRAVO:
(učestvovanje u pregovorima, sastavljanje svih vrsta ugovora,zastupanje u postupcima naknade štete, ispunjenje, raskid poništaj, utvrđenje ništavosti ugovora, naplata potaživanja, sticanje bez osnova)

-STVARNO PRAVO:
(sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti, prikupljanje dokumentacije pribavljanje dozvola, uknjižba, smetanje poseda, hipoteka, zaloga)

-PORODIČNO PRAVO:
(sastavljanje  predbračnih  ugovora, razvod braka, utvrđivanje i priznanje očinstva,  podela   imovine,   zakonsko  izdržavanje,  vršenje roditeljskog prava)

-NASLEDNO PRAVO:
(sastavljanje  testamenta,  ugovora o doživotnom izdržavanju,  ugovora  o  ustupanju i raspodeli imovine,  zaštita  nužnog  dela, pokretanje i zastupanje u ostavinskom postupku)

-IZVRŠNI POSTUPAK:
(podnošenje  predloga  za izvršenje,  izvršenje na osnovu  verodostojnih isprava, izvršenje na osnovu izvršnih isprava)

-PRIVREDNO PRAVO:
(osnivanje i registracija privrednih subjekata, statusne promene, promene pravne forme, izrada svih vrsta trgovinskih ugovora,konsalting i zastupanje u privrednim sporovima )

-RADNO PRAVO:
(zastupanje  zaposlenih zbog povreda na radu, nezakonit  otkaz, neisplaćene zarade i druga primanja po osnovu radnog odnosa, mobing, sastavljanje ugovora o radu, pravilnika )

-UPRAVNO PRAVO:
(zastupanje u upravnom postupku, zastupanje u upravnom sporu)

-LJUDSKA PRAVA:
(sastavljanje ustavnih žalbi, podnošenje predstavki Evropskom sudu za ljudska prava)


 
developed by SOFT+ / © Advokat Veljko M. Veličković 2014.