Kontakt podaci

Advokat Veličković M. Veljko
Adresa: Resavska 8 11000 Beograd
Mobilni: 064-514-6577
tel: 011-3242-544
e-mail: veljkov6@gmail.com

Naknada štete

   naknada stete u saobracaju

Razvod braka

U Srbiji prosečno oko 35000 ljudi godišnje zaključi brak dok se oko 8000 razvede pa je bračno pravo za porodično pravo svakako najvažnija oblast i potreba da se pronađe dobar advokat za razvod braka i uopšte za porodično pravo je veoma značajna. U Beogradu se mnogobrojni advokati bave slučajevima razvoda braka, neki od njih se ističu čak kao posebno specijalizovani advokati za razvod ali zbog osetljivosti materije prilikom odabira advokata treba biti pažljiv.

Postupak razvoda braka se može pokrenuti na dva načina tužbom ili predlogom za sporazumni razvod braka, prilikom pisanja tužbe ili sastavljanja predloga za sporazumni razvod savet je da angažujete advokata. Advokat može biti od koristi i prilikom daljeg zastupanja sve dok se razvod braka ne okonča i kasnije imovina supružnika ne podeli.

Razlozi za podnošenje tužbe su ozbiljna i trajna poremećenost bračnih odnosa ili nemogućnost ostvarivanja zajednice života. Tužbu za razvod braka može podneti i supružnik koji je sam skrivio razlog. Kod ozbiljne i trajne poremećenosti bračnih odnosa bitna je pre svega posledica po brak iako povod može biti i neki sitan razlog (npr. neslaganje sa rodbinom supružnika).

Ako se razvod braka pokreće po sporazumnom predlogu, predlog mora sadržati sporazum o zajedničkom ili samostalnom vršenju roditeljskog prava (u kojima se određuje kome se dete poverava, visina izdržavanja deteta i način održavanja kontakta deteta sa drugim roditeljom ) i sporazum o deobi zajedničke imovine. U slučaju da sud smatra da je sporazum u najboljem interesu deteta prihvata ga i unosi u presudu. Za razvod braka je nadležan osnovni sud prema prebivalištu tuženog a takođe je nadležan i sud prema poslednjem zajedničkom prebivalištu supružnika.

                                        razvod braka

Kad je razvod pokrenut tužbom sprovodi se najčešće postupak mirenja. Mirenje se neće sprovesti u slučaju da jedan supružnik ne želi mirenje, ako je nesposoban za rasuđivanje, ako mu je nepoznato prebivalište ili se nalazi u inostranstvu. Mirenje može sprovesti sam sudija pojedinac ili se mirenje poverava organu starateljstva ili bračno porodičnom savetovalištu i sprovodi se bez prisustva punomoćnika. U slučaju uspeha mirenja tužba za razvod se smatra povučenom a u slučaju neuspeha sprovodi se postupak nagodbe.

Nagodba između supružnika sadrži sporazum o vršenju roditeljskog prava i sporazum o deobi zajedničke imovine kad se smatra potpunom ili sporazum o samo jednom od tih pitanja kada je delimična. Sud će sporazum iz nagodbe o vršenju roditeljskog prava prihvatiti samo ako je u najboljem interesu deteta.

Ako ni sam postupak nagodbe ne bude uspešan odnosno tužba ili predlog za sporazumni razvod se ne povuku do zaključenja glavne rasprave sud donosi presudu u kojoj razvodi brak pri čemu mora da odluči o vršenju roditeljskog prava a može da odluči u i o lišenju roditeljskog prava ili o merama zaštite od nasilja u porodici. Sam postupak razvoda je hitan prvo ročište se zakazuje u roku od 15 dana od prijema inicijalnog akta, po pravilu imaju samo dva ročišta, po žalbi drugostepeni sud odlučuje u roku od 30 dana.

Razvod braka proizvodi mnogobrojne posledice najznačajnije su: prestanak obaveze izdržavanja osim u slučaju postojanja posebnih uslova između nekadašnjih supružnika, eventualna promena prezimena , podela zajedničke imovine koja zahteva poseban sudski postupak koji je često skup i dugotrajan i mogućnost ustanovljavanja prava stanovanja (habitatio) deteta i roditelja kome je dete povereno na svojini na stanu drugog roditelja.


 
developed by SOFT+ / © Advokat Veljko M. Veličković 2014.