.
.
Kontakt podaci

Advokat Veličković M. Veljko
Adresa: Resavska 8 11000 Beograd
Mobilni: 064-514-6577
Tel: 011-3242-544
E-mail: veljkov6@gmail.com

Naknada štete

   naknada stete u saobracaju


Radno pravo


U teškim vremenima privređivanja kao što je ovo danas javlja se posebna potreba za zaštitom zaposlenih od nezakonitih i neosnovanih povreda njihovih prava učinjenih od strane poslodavaca. Poslodavci koristeći svoj dominantni položaj na tržištu ne prezaju često od nezakonitih postupaka i radnji kojima ugrožavaju zaposlene. Ako je i vase radno pravo povređeno i ne možete na miran način da ga ostvarite u dogovoru sa poslodavcem , onda vam je svakako potreban specijalizovan advokat za radno pravo. Advokat vam može pomoći u zaštiti i ostvarenju povređenog prava i eventualnoj naknadi štete . Jedna od oblasti kojima se moja advokatska kancelarija bavi je radno pravo i na pravom ste mesto ukoliko vam je potrebna pravna pomoć iz ove oblasti.

Radno pravo je široka oblast, najznačajniji propisi koji regulišu ovu pravnu granu : su Zakon o radu, Zakon o državnim službenicima i nameštenicima, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti , Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu ali i mnogi drugi. Svakako najznačajniji izvor za radno pravo je Zakon o radu koji predstavljaj opšti propis i ukoliko neko pitanje iz radnog prava nije posebnim zakonom drugačije uređeno primenjivaće se neposredno Zakon o radu.

                                        Radno pravo

Najčeći slučajevi povrede prava zaposlenih u praksi su neisplaćene zarade i druga primanja iz radnog odnosa . Zarada se sastoji iz zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu ali i zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi).

Poslodavac je dužan prilikom svake isplate zarade da zaposlenom dostavi isplatni listić u kome je zarada tačno obračunata odnosno ukoliko nije isplaćena razloge za to . Isplatni listić poslodavac je dužan da dostavi zaposlenom do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec. Izmenama Zakona o radu su dosta pojednostavljeni i ubrzani sudski postupci koji se vode zbog neisplaćenih zarada. Uvedena je mogućnost da isplatni listić ima svojstvo verodostojne isprave odnosno da se na osnovu njega neposredno može pokrenuti postupak izvršenja i poslodavcu blokirati račun, bez vođenja dugotrajnog i skupog sudskog postupka.

Česti slučajevi povrede prava zaposlenih su i nezakoniti otkazi, izmenama Zakona o radu je proširena lista zakonom predviđenih mogućnosti poslodavca da zaposlenom da otkaz kao i pojednostavljen postupak otkazivanja radnog odnosa čime su se smanjila prava zaposlenih.

Kada radni odnos prestane bez pravnog osnova zaposleni može da traži vraćanje na rad , takođe preko upravne inspekcije može da traži odlaganje rešenja o otkazu u slučaju ispunjenja određenih uslova. Kod utvrđenja da je otkaz nezakonit sud će zaposlenog vratiti na posao i dosuditi mu naknadu štete za izgubljenu zaradu , ukoliko zaposleni ne zahteva vraćanje na rad sud će mu dosuditi naknadu štete do najviše 18 zarada . Ako je zaposleni tražio vraćanje na rad poslodavac istakne da ne postoje okolnosti za nastavak radnog odnosa, a radni odnos je prestao bez pravnog osnova naknada štete može ići do 36 zarada. Ako nisu ispunjeni proceduralni uslovi za raskid radnog odnosa a materijalni jesu zaposleni se ne može vratiti na rad ali može tražiti naknadu štete u visini do 6 zarada.

Zakon o radu je uveo mnogobrojne izmene i nova rešenja čime se išlo na usklađivanje sa propisima EU , ovde je samo naveden primer dve zanimljive i česte u praksi, ako vam je potrebna pravna pomoć iz radnih odnosa kontaktirajte nas. 
developed by SOFT+ / © Advokat Veljko M. Veličković 2014.