.
.
Kontakt podaci

Advokat Veličković M. Veljko
Adresa: Resavska 8 11000 Beograd
Mobilni: 064-514-6577
Tel: 011-3242-544
E-mail: veljkov6@gmail.com

Naknada štete

   naknada stete u saobracajuPravni saveti

Na ovoj stranici ćete pronaći neke pravne savete

SUVLASNIČKI ODNOSI

Pravo susvojine je pravo dva ili više lica (mogu biti i fizička i pravna ) na fizički nepodeljenoj stvari određeno u idealnom delu (npr. polovina, četvrtina ,osmina ) taj deo nije realno određen (suvlasnik stana primera radi ima svoje pravo svojine upisano u katastru u...više o tome


NAKNADA ŠTETE TREĆEM LICU U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NEZGODE

Ukoliko dođe do nastanka saobraćajne nezgode između dva vozila, primenjuju se pravila o subjektivnoj odgovornosti , za štetu se odgovara po osnovu krivice , odnosno štetu će biti dužno da nadoknadi lice koje je svojim propustom skrivilo . Na primer ako je saobraćajn...više o tome


OSIGURANJE PUTNIKA U JAVNOM PREVOZU OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA

Vlasnici prevoznih sredstava kojima se obavlja prevoz putnika dužni su da zaključe ugovor o osiguranju putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja. Ovu vrstu ugovora dužni su da zaključe vlasnici po slovu zakona sledeće kategorije vozila:

1) autobus...više o tome


ODGOVORNOST PREDUZEĆA I DRUGIH PRAVNIH LICA PREMA TREĆEM

Za štetu koju zaposleni u radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trećem licu odgovara preduzeće u kome je zaposleni radio u trenutku prouzrokovanja štete, osim ako dokaže da je zaposleni u datim okolnostima postupao onako kako je trebao .Oštećeno lice ima pravo zahtevati ...više o tome < 1 2 3 > 
 
developed by SOFT+ / © Advokat Veljko M. Veličković 2014.