.
.
Kontakt podaci

Advokat Veličković M. Veljko
Adresa: Resavska 8 11000 Beograd
Mobilni: 064-514-6577
Tel: 011-3242-544
E-mail: veljkov6@gmail.com

Naknada štete

   naknada stete u saobracaju


Naplata potraživanja


Jedan od velikih problema danas u poslovanju kako privrednih društava tako i preduzetnika je neredovna naplata potraživanja. Neredovna naplata potrazivanja utiče na poslovne rezultate privrednih subjekata i može dovesti prvo do nelikvidnosti poverilaca a u težim slučajevima i prouzrokovanja stečaja. Advokat može značajno da unapredi vašu trenutnu finansijsku situaciju uspešnom naplatom potraživanja koja prethodno dužnik nije hteo da izmiri. Osim isplate glavnice imate pravo da potražujete i zakonsku zateznu kamatu koja usled proteka vremena neretko može da bude i veća od iznosa same glavnice. Zakonsku zateznu kamatu možete izračunati na internet strani Osnovnog suda u Leskovcu.


Naplata potrazivanja

Moja advokatska kancelarija uspešno vrši naplatu potraživanja za klijente, prvo šaljemo dopise dužnicima i kroz poslovnu komunikaciju pokušavamo mirnim putem vansudski da naplatimo potraživanje. Vansudski moguće je ostvariti naplatu potraživanja promenom modaliteta ispunjenja obaveze, davanjem određenih izjava, jemstvom, uspostavljanjem dodatnih garancija kao i na druge načine koji zavisi od međusobnog dogovora između poverioca i dužnika.

Sledeći korak je slanje opomena pred utuženje ili izvršenje i konačno pokretanje sudskog postupka koji zavisno od dokaza koje imamo na raspolaganju i ponašanja dužnika može biti izvršni ili parnični. Efikasan način pokretanja parničnog postupka je podnošenje sudu platnog naloga na koji dužnik ima određeni rok da se izjasni ako propusti rok platni nalog postaje pravosnažan i može se krenuti u postupak prinudnog izvršenja . Izvršni postupak se pokreće podnošenjem predloga za izvršenje strogo formalnog akta, koji ukoliko ne sadrži sve zakonom propisane obavezne elemente biva odbačen od strane suda. Zbog svoje stroge formalnosti, u sastavljanju predloga za izvršenje vam je svakako neophodna pomoć advokata.

Najčešći dokazi kojima se svoje pravo dokazuje su pismene isprave (pisani ugovori, izjave o prihvatu ponude, izjave o otkazu i raskidu ugovora, otpremnice i sl.).

U izvršnom postupku dokazna sredstva su izvršne isprave ( pravosnažna sudska odluka ili poravnanje, izvod iz registra založnih prava, ugovor o hipoteci i dr.). Osim izvršnih isprava kao dokazna sredstva koriste se i verodostojne isprave ( menice ,obveznice, čekovi , fakture akreditivi i dr.).

Bez obzira da li se izvršenje sprovodi preko privatnih ili sudskih izvršitelja vrlo efikasno i u velikom procentu uspešno realizujemo vaša potraživanja najčešće prenosom novca sa računa dužnika ili drugim sredstvom izvršenja zavisno od konkretne pravne situacije .

Ako ste sa druge strane vi tuženi odnosno izvršni dužnik veoma uspešno odbijamo i zahteve prema vama za naplatu zastarelih i drugih neosnovanih potraživanja poput zahteva za naplatu zastarelih računa za struju, infostan, grejanje, zahteve gde poverilac nije ispunio svoju a pokušava da od vas ishoduje ispunjenja vaše obaveze i druge neopravdane zahteve.


 
developed by SOFT+ / © Advokat Veljko M. Veličković 2014.